Česky

Nabízíme

V této sekci "Nabízíme" si Vám dovolujeme prezentovat kompletní nabídku našich služeb, které v současnosti nabízíme a jsme schopni s péčí odborné firmy zodpovědně realizovat.

Pevně doufáme, že Vás naše nabídka služeb, produktů a doprovodných činností zaujme natolik, že spolu v blízké době navážeme užší spolupráci v následujících primárních oblastech nabízených naší společností:

 • konzultace v oblasti ICT, nákupu zboží a lužeb, financování Vašich potřeb;
 • vývoj SW na míru i adaptace existujících SW třetích stran, dodávka HW a SW třetích stran;
 • aplikace bezpečnosti a dohledu ICT prostředí;
 • komunikace v oblasti podnikového poradenství a strategie.

Informační systémy

Naši konzultanti Vám mohou poskytnou vhodné informace při analýze, realizaci či změně nebo modernizaci již zavedeného IS (Informační Systém).

V této souvislosti automaticky zajišťujeme otázky bezpečnosti, spolehlivosti provozu, problematiku inovace IS a primárních technologií protřebných pro běh IS.

Základní naší vizí je pomoci klientům při řešení komplexní problematiky nasazení a vhodného provozu IS při zajištění v dnešní době stěžejních otázek současného světa ICT:

 • expertní analýza rizik,
 • bezpečnostní audit informačních technologií a počítačových sítí,
 • definice bezpečnostní politiky,
 • ochrana firemního Know-How.

Servery INTEL/AMD

Provádíme kompletní instalaci operačních systémů LINUX a MS WINDOWS a jsme schopni Vám poradit s výběrem vhodné hardwarové konfigurace nového serveru. Také zaškolíme vás a vaše zaměstnance v používání LINUXu či MS WINDOWS.


Prodej výpočetní techniky

Jsme připraveni nakonfigurovat většinu běžných komponent a PC sestav spolu se zajištěním odborné konzultace. Nenabízíme zde typové PC sestavy. Každá nabídka je totiž připravována individuálně tak, aby pokryla co nejlépe přání zákazníka. Neváhejte nás proto kontaktovat a my připravíme nabídku přesně pro Vás.


Telekomunikace

Zajišťujeme dodávky, instalaci, správu a údržbu telefonních ústředen a dalších telekomunikačních zařízení. 


Analýza bezpečnosti

V rámci zajištění bezpečnosti ICT prostředí Vám pomůžeme realizovat soustavu komplexních opatření, které povedou mimo jiné k tomu, aby vlastní služby ICT byly dostupnější a méně zranitelnější. Pro definici takovýchto opatření potřebujeme nejprve analyzovat stávající stav situace.

Informační systémy

Naši konzultanti Vám mohou poskytnou vhodné informace při analýze, realizaci či změně nebo modernizaci již zavedeného IS (Informační Systém).

V této souvislosti automaticky zajišťujeme otázky bezpečnosti, spolehlivosti provozu, problematiku inovace IS a primárních technologií protřebných pro běh IS.

Základní naší vizí je pomoci klientům při řešení komplexní problematiky nasazení a vhodného provozu IS při zajištění v dnešní době stěžejních otázek současného světa ICT:

 • expertní analýza rizik,
 • bezpečnostní audit informačních technologií a počítačových sítí,
 • definice bezpečnostní politiky,
 • ochrana firemního Know-How.

Možnosti financování

Nabízíme Vám zprostředkování více forem financování, které zajistí prosperitu vašeho podnikání a neodčerpání Vašich volných hotových finančních prostředků, které můžete například využít pro Vaše další projekty.

Zprostředkováváme a zajišťujeme tyto finanční služby:

 • Finanční leasing
 • Operativní leasing
 • Splátkový prodej
 • Rámcové financování

SWOT analýzy

SWOT analýza je známá metoda, jak Vám můžeme pomoci při hledání silných a slabých stránek Vašeho problému či existujícícho řešení.

Nabízíme Vám profesionální a manažersky efektivní hodnotící techniku, která Vám dopomůže k efektivnímu rozhodování o danému problému či řešení.

Technika sama o sobě sice neumí definovat nové řešení, ale zajistí, aby problémy a jednotlivé situační stavy byly:

 • identifikované,
 • klasifikované,
 • zřetelné.

SWOT analýza zobrazuje situaci v rámci klíčových problémů a to Vám pomůže lépe vidět odpověď na nejvhodnější východisko z daného problému nebo řešení.


Digitální archiv

Naše společnost nabízí digitalizaci archívu, který má zabezpečit vysokou dostupnost historických dokumentů potřebných k rozhodování pracovníků v reálném čase a široké alokaci (umožňuje průchod archivu pracovníkem z jiné části republiky).


Bezpečnost a rizika

V plánu bezpečnosti ICT Vám popíšeme a vydefinujeme bezpečnostní opatření, která je vhodné zavést do prostředí Vašeho IS. Množina bezpečnostních opatření vyplývá ze zjištěných bezpečnostních rizik IS ve Vaší společnosti.


Vedení projektů

Nabízíme služby specializovaného projektového manažera, který provádí, udržuje a koordinuje řízení existujících a nových kontraktů od koncepce až po dokončení. Zajišťuje vedení projektů a realizaci činnosti projektového dozoru, tvorbu metodik a postupů pro řízení vývoje softwaru a informační bezpečnosti. V relevantních oblastech realizujeme rovněž činnost technických expertů a konzultantů.


Outsourcing

Nabízíme Vám službu zajišťující kompletní servisní zákaznickou podporu v oblasti výpočetní techniky, kancelářské techniky a počítačových sítí formou komplexní údržby nebo formou smluvních servisních zásahů ve vaší firmě.


Školení - eLearning

Mnoho problémových situací při provozu informačního systému vzniká nedostatečnou znalostí obsluhy a funkcionality uživateli. Aby bylo možno tyto problémy minimalizovat, je součástí naší správy informačních technologií školení uživatelů. Tato školení mohou pokrývat jak práci s běžnými kancelářskými programy, tak i obsluhu konkrétních aplikací vnitropodnikového systému, jehož prostředí jsme schopni na naší učebně nasimulovat.
Pro co nejrychlejší zvládnutí všech možností informačního systému a jeho efektivní a profesionální využívání nabízíme ucelený systém školení.


Popis produktu HelpDesk

V rámci zpracování informací a komplexnosti potřeb ve Vaší společnosti si Vám dovolujeme nabídnout řešení požadavkového systému zvaného HelpDesk pro možnost dokumentovaného procesu záznamu požadavků jednotlivých kategorií činností umožňující reagovat neprodleně na související zjištění.


Popis produktu Finanční Portál

Aplikace pro snadné, rychlé a průhledné financování vašich potřeb. Aplikace podporuje typy financování: Finanční leasing, Operativní pronájem a Splátkový prodej s podporou jednotného dokumentačního procesu elektronické distribuce příslušné sady smluvních dokumentů vázaných k danému obchodnímu případu.


Popis produktu VZZ

Rejstřík veřejných zdravotnických zařízení (VZZ) vychází ze Zákona č. 245/2006 Sbírky ze dne 21.dubna 2006 o veřejných neziskových zdravotnických zařízení a o změně některých předpisů - hlava VII. "Rejstřík veřejných zdravotnických zařízení".


Poradenství

Naši odborníci Vám mohou poskytnou konzultace při realizaci či změně a modernizaci již zavedeného IS. Zajišťujeme bezpečnost, spolehlivost a inovování IS a technologií. Základní vizí je pomoci klientům nejen s bezpečnostními audity informačních technologií a sítí, ale také s expertní analýzou rizik a zavedením bezpečností politiky k ochraně firemního know how.


Konzultační služby

Na základě našich dlouholetých zkušeností nabízíme již ve fázi výběru informačního systému rozsáhlý systém podpory jehož cílem je nabídnout před definitivním výběrem IS potenciálnímu zákazníkovi:


Srovnání s trhem

Naše firma nabízí srovnání s trhem (tzv. Benchmarking). Benchmarking může mít na Vaší společnost mimořádný dopad. Boří zaběhlá paradigmata, pomáhá udržovat se ve stavu připravenosti k akci a poskytuje modely směřující ke znamenitosti (excelenci). Záměrem našeho benchmarkingu je stanovit cíle pro to, aby Vaše společnost mohla nastartovat realistický proces zlepšování a aby porozuměla změnám, které jsou k takovému zlepšování nutné. Konečné důsledky benchmarkingu se pak mohou odrazit např.:


Výhody IT outsourcingu

Outsourcing má bezesporu hned mnoho výhod pro vaši společnost.


Průzkum stavu ICT

Mnoho společností využívajících výpočetní techniku je vnitřně jaksi nespokojeno s jejím fungováním. Důvodů může být poměrně mnoho. Například neustálé poruchy pracovních stanic, výpadky síťového připojení nebo dostupnosti serveru, nefunkčnost elektronické pošty a internetového připojení, nepochopitelné zpomalování provozu na síti, nevyřešené problémy se zálohováním a archivací dat, antivirovou ochranou, nedostatečně nastavené restrikce vůči nepovolaným uživatelům či ohrožení informačního prostoru zvenčí, atd.


Počítačové sítě

Vzhledem k tomu, že počítačové sítě jsou v dnešní době více než nutností každé větší i menší pracovní skupiny, může Vám naše společnost poskytnout od návrhu, přes realizaci až po následnou správu všeho co si dnešní trh žádá jak v oblasti software tak i v oblasti hardware a to včetně poradenství v obou oblastech.


Správa sítě

Základem naší nabídky je celková správa informačního systému, avšak můžeme nabídnout i podporu pro speciální (podnikové) aplikace.


Zabezpečení sítě

Naše společnost se specializuje na externí správu počítačových sítí včetně optimalizace nákladů na provoz informatiky, realizace připojení k internetu a zabezpečení (ochrana) počítačů a sítí. Zabezpečení sítě a ochrana počítače hraje v externí správě sítě důležitou roli.


Správa serverů

Podle předem dohodnutého servisního kalendáře formou pravidelných servisních návštěv zajistíme provozu-schopnost Vašich počítačů a firemní sítě. V případě výpadku nebo jiných náhodilých stavů Vám bude náš specialista k dispozici a v případě potřeby ihned vyrazí k vám. Veškeré závady, které mají za následek nefunkčnost vaší počítačové sítě odstraňujeme bezodkladně - standardně nejpozději do konce následujícího pracovního dne. Po celou dobu trvání smlouvy je vám navíc k dispozici HOT-LINE - vyhrazené telefonní číslo, kde vám kdykoliv pomůžeme s řešením běžných provozních problémů. 


Ukládání, zálohování a obnova dat

Po konzultacích s uživateli stanovujeme společné postupy pro ukládání informací a souborů pro uživatele. Provádíme výběr vhodného způsobu zálohování dat a zálohování provádíme sami nebo nad ním provádíme dohled.


Centrální ukládání a zálohování dat

Doporučujeme administraci diskového prostoru, případně centrální zálohování různých platforem jediným nástrojem.


Bezobslužné zálohování dat

Nedílnou součástí dobré IT infrastruktury je bezpochyby zálohování. Nic není dokonalé a i váš počítač může mít poruchu či „vyhořet“. Není pak nic horšího než zjistit, že jste poslední zálohu dělali před rokem a všechna důležitá data pak jsou ztracena či v lepší formě založena v papírové podobě. Naše společnost Vám poradí se zálohovací politikou a pomůže určit co, do jaké míry, s jakou prioritou a jak často zálohovat.

 


Prodej výpočetní techniky

Jsme připraveni nakonfigurovat většinu běžných komponent a PC sestav spolu se zajištěním odborné konzultace. Nenabízíme zde typové PC sestavy. Každá nabídka je totiž připravována individuálně tak, aby pokryla co nejlépe přání zákazníka. Neváhejte nás proto kontaktovat a my připravíme nabídku přesně pro Vás.


Telekomunikace

Zajišťujeme dodávky, instalaci, správu a údržbu telefonních ústředen a dalších telekomunikačních zařízení. 


Analýza bezpečnosti

V rámci zajištění bezpečnosti ICT prostředí Vám pomůžeme realizovat soustavu komplexních opatření, které povedou mimo jiné k tomu, aby vlastní služby ICT byly dostupnější a méně zranitelnější. Pro definici takovýchto opatření potřebujeme nejprve analyzovat stávající stav situace.


Metodika CoBIT

Metodika CoBIT je nezávislá na platformě a umožňuje propojení cílů/rizik, požadavků na kontrolní systém a technologických rešení. Metodika se skládá ze sady dokumentů , které mají mezi sebou vazby, ale současně je možné je používat odděleně podle cíle účelu a uživatele (manažer, auditor, IT specialista). V případě CoBITu jde o:


Metodika ITIL – audit procesů IS/IT podle ITIL

Uplatnění ITIL je zdůrazněním významu procesního přístupu pro audit IS, který umožňuje definování základních IS/IT procesů, jejich náležitostí, vazeb, úrovní vyspělosti atd. Vzhledem k významu metodiky ITIL pro audit, je nutné se této metodice věnovat důkladně.


Ochrana proti vnějšímu průniku

Pro zjištění reálného bezpečnostního rizika v počítačové síti naše společnost aplikuje penetrační testy. Penetrační testy navrhujeme na základě dlouholetých zkušeností s vývojem aplikačních firewallů a analýzy síťové komunikace. Vzhledem k charakteru datové komunikace rozdělujeme penetrační testy na interní, externí a sociotechnické. Pouze při komplexním penetračním testu lze odhalit všechna reálná bezpečnostní rizika. U tohoto komplexního testu se všechny typy testů navzájem prolínají.


Prezentace firmy

Potřebujete zaujmout, informovat, podtrhnout své silné stránky a podpořit prodej progresivními metodami? Vyvinout internetovou aplikaci? Zapracovat na ergonomii Vaší internetové prezentace? Umíme i mnohem více.
Internet a programování www stránek a informačních systémů.


Internetová prezentace a obchod

Náš tým je schopen zajistit kompletní internetovou identitu organizace od zajištění vhodného doménového jména a jeho registraci, zvolení ideálního umístění na našich serverech či u jiného provozovatele webhostingu až po zřízení a správu e-mailových schránek uživatelů.


Internetové aplikace

Naše společnost Vám poskytne vysoce kvalitní a ověřené internetové aplikace a provede jejich integraci do běžného chodu Vaší společnosti.


Intranetová aplikace

Vytváříme intranetové prezentace včetně návrhu jejich struktury, grafického zpracování a jejich následné implementace.


WebDesign

Tvorba internetové prezentace začíná obsahem. To zbylé nechte na nás. Zajistíme profesionální webdesign i provedení.

Zajistíme také, aby webová prezentace do Vašich stávajících marketingových aktivit dobře zapadla a přinesla právě takový užitek jaký od ní očekáváte.


Aplikované technologie

Mezi aplikované technologie patří jazyk, GUI, design aplikace, perzistentní vrstva, SSO – single sign on, reportovací engine, aplikační server ...


Internet/intranet/extranet

Navrhneme, vytvoříme a uvedeme do provozu softwarové řešení intranetu a extranetu ve Vaší společnosti. Řešení bude zahrnovat oblasti publikační, adresářové, alokační a aplikační. U řešení předpokládáme rozvoj do oblastí plánovacích, evidenčních a vizualizačních.

 


Rozpočty a dokumentace

Zajistíme komplexní přípravu projektů (administrativní přípravu, projektovou dokumentaci, rozpočty, prováděcí dokumentaci, zajištění subdodávek).


Technické standardy

Technický standard je skupina informací definující požadavky, která musí být minimálně splněna pro zajištění správné funkčnosti daného prostředku. Technický standard je vhodné definovat vždy na vybranou soustavu prostředků, které spolu tvoří logický funkční celek, který je často požadován účetním oddělením jako definice pro zúčtovací potřeby zákazníka.Poplatnost definice technického standardu vyplývá z logiky potřeb zákazníka.


Dohled a monitoring

Všem svým zákazníkům mající vlastní server, hosting, síť nebo prostě jen www stránky doporučujeme neustále monitorovat chod technologií. Z našich zkušeností vyplývá, že monitoring správného chodu služeb dnes není nadstandardem, ale nutností. Tato služba je určena pro všechny administrátory, správce sítí i obyčejné lidi mající své www stránky. Monitoring Vám pomůžeme udržet funkčnost Vašich služeb tím, že Vás včas upozorní na výpadek, tedy dříve než na to přijdou Vaši zákazníci, tak abyste mohli včas zasáhnout.


Desktop prostředí

Oblast celé ICT zahrnuje pracovní prostředí uživatele v jeho nejbližším okolí, tedy PC, notebooky, reprografickou a tiskovou techniku, osobní software, lokální síť atp. Nyní se budeme zabývat některými jednotlivými komponentami.


Mail prostředí

Z našich zkušeností je vhodné nasadit komplexní službu podporující skupinovou spolupráci na platformě MS Exchange 2010 Enterprise.


DMZ, FW, Poxy

Doporučujeme aby pro napojení vnitřní a vnější sítě sloužila soustava bezpečnostních prvků (zjednodušeně firewallů), které umožňují podporu pro vícenásobnou autentizace, garantované řízení přístupů pro VPN (vzdálený přístup umožňující plnohodnotné použití IT prostředků jako při lokálním umístění uživatele v rámci jeho standardního pracoviště) spojení.


Vývojový tým

Představení našeho týmu:


Audit SW čistoty

Vzhledem k tlaku vyspělých zemí, zejména USA, na zamezení porušování práv k duševnímu vlastnictví a nedostatečnému dodržování mezinárodních závazků ČR v této oblasti,zpracováváme pro naše klienty audit softwarové čistoty. Softwarový audit zpracováváme obvykle s využitím programového nástroje Audit PRO.


Výběr dodavatele

Mnoho firem si neuvědomuje důležitost investovat značné úsilí do první fáze výběru dodavatelů a proto Vám nabízíme pomoc při tomto výběru. Naší prioritou při výběru dodavatelů je v první fázi ohodnocení a ověření dodavatelské základny s cílem ujistit se, zda vybraní dodavatelé jsou schopni splnit Vaše očekávané cíle.


Elektronická aukce

Prostřednictvím elektronické aukce nabízíme zákazníkům možnost realizace on-line výběrových řízení na dodávku libovolného zboží, vyhlášených „vyhlašovatelem“.


Audity dodavatelů

Nabídka auditu dodavatelů z pohledu dalšího rozvoje a zlepšování


Nákupní standardy

Při nákupu stanovujeme technický standard, který většinou umožní eliminovat vliv technického řešení konkrétního dodavatele a tím alespoň pro vyjednávání vytváří konkurenční prostředí, kde je hlavním rozhodujícím parametrem cena.


Problematika Desktop prostředků

V problematice Desktop prostředků Vám můžeme dát cenné rady. Do této problematiky zjednodušeně zahrnujeme vše, s čím se potkává koncový uživatel na každodenní bázi. Jde zejména o prostředky typu PC, notebook, tiskárna, skener, kopírka, fax, drobné periferie (myš, klávesnice, stylus, tablet apod.), PDA, GSM apod.


Servery

Technický standard je vhodné definovat vždy na vybraný typ nasazení serveru a je vhodné rozlišovat používání serverů s kompaktním vlastním diskovým polem nebo server s připojeným externím diskovým polem ...


Informační systémy - technické standardy

Pro potřeby Informačních systémů Vám nadefinujeme příslušné technické standardy, které jsou ještě důležitější než v případě pořízení HW. Protože se často jedná o dodávky na míru šitých řešení, o to důležitější je obecné technické zadání. Bohužel právě v této oblasti nemá většina firem předchozí srovnatelnou zkušenost a nemůže se poučit z předchozích výsledků dodavatele.

 


Servery - technické standardy

Rádi bychom Vás zasvětili do problematiky Serverů kde je nutné zahrnout určitou specifičnost chování a potřeb při využívání klientem. Pokud se oprostíme od možnosti považovat lepší PC za server, je nutné zvažovat přístup k serverové problematice jako ke standardnímu PC, pokud se jedná o server založený na standardním CPU INTEL nebo AMD. Tyto servery nabízí celá řada renomovaných výrobců a lze mezi nimi najít společné znaky, které se dají částečně standardizovat. Pro ostatní výrobce CPU (např. SUN, IBM) je potřeba zvážit individuální přístup.


Infrastruktura

Aktivní prvky jsou vlastně serverové zařízení, které umožňují propojování jednotlivých IT prostředků prostřednictvím počítačové sítě. Podle toho, zda se jedná o síť lokální či rozsáhlou se někdy používá označení LAN a WAN. Doporučujeme rozdělit počítačovou síť na část vnitřní (vnitřní síť je plně pod správou zákazníka) a vnější (veřejná síť nebo neznámé prostředí - jedná se poskytnutí konektivity prostřednictvím dalšího subjektu či fenomenální síť Internet).


Informační systémy - nákupní standardy

Pořízení informačních systémů není triviální záležitost. Přestože zadání bývá často detailní, často s sebou nese chyby, které se nepodařilo zákazníkovi správně vyspecifikovat. Proto naše společnost postupuje dle následujících bodů:


Nákupní standardy - desktop, servery atd.

Při definici technického standardu, který slouží jako zadání pro naplnění nákupního standardu, uvažujeme v kategoriích zmíněných v technických standardech desktop prostředků .


Popis produktu Redakční systém

Redakční systém je aplikace usnadňující vytváření, údržbu a správu obsahu firemních informací prezentujících na internetu a intranetu. Umožňuje udržet webové prezentace aktuální a přehledně strukturované.


Servery INTEL/AMD

Provádíme kompletní instalaci operačních systémů LINUX a MS WINDOWS a jsme schopni Vám poradit s výběrem vhodné hardwarové konfigurace nového serveru. Také zaškolíme vás a vaše zaměstnance v používání LINUXu či MS WINDOWS.


Metodika řízení projektu PRINCE2

Projektový tým naší společnosti pracuje kvalifikovaně a konzistentně, což nám umožnila jednotná metodika proškolení při řízení projektů dle metodiky PRINCE2®! Jednotlivé úkoly nevnímáme jako byrokratickou zátěž, ale efektivně plníme. Metodika  PRINCE2® zamezí efektivitě vzniku nekonzistencí a napomůže vnímání projektové metodiky jako systémového celku nezbytného pro efektivní fungování.


Metodika řízení dokumentů

Pro efektivní průběh prací na projektu je důležité stanovit a dodržovat pravidla pro práci s různými typy dokumentů. Řízení práce s vybranými dokumenty je integrální součástí řízení projektu a je průběžně prováděno v průběhu celého jeho životního cyklu projektu.

 


Popis produktu NETMan

Kontrola přístupu k síti pomocí aplikace NETMan je založena na principu NAC serveů (dále NAC z angl. „Network Access Control“), kdy aplikace omezuje přístup koncových ICT zařízení k počítačové síti jen pro povolené (registrované) koncové ICT zařízení.

Aplikace je určena zejména administrátorům a pracovníkům uživatelské ICT podpory.