Česky

Produkt VZZ

Aplikace podporuje existence veřejného seznamu, který je veden Ministerstvem zdravotnictví. práce s aplikací je přístupná pro každého, kdo má právo nahlížet a pořizovat si z něj výpisy. Aplikace zpracovává informace o:

  • zdravotnických zařízeních a přístrojích,
  • ústavní lůžkové péči,
  • majetkových vztazích a řídících orgánech všech ústavních neziskových veřejných zdravotnických zařízeních (VZZ) v České republice.
Popis produktu VZZ
31.07.2014

Rejstřík veřejných zdravotnických zařízení (VZZ) vychází ze Zákona č. 245/2006 Sbírky ze dne 21.dubna 2006 o veřejných neziskových zdravotnických zařízení a o změně některých předpisů - hlava VII. "Rejstřík veřejných zdravotnických zařízení".