Česky

Produkty

31.07.2014

V rámci zpracování informací a komplexnosti potřeb ve Vaší společnosti si Vám dovolujeme nabídnout řešení požadavkového systému zvaného HelpDesk pro možnost dokumentovaného procesu záznamu požadavků jednotlivých kategorií činností umožňující reagovat neprodleně na související zjištění.

31.07.2014

Aplikace pro snadné, rychlé a průhledné financování vašich potřeb. Aplikace podporuje typy financování: Finanční leasing, Operativní pronájem a Splátkový prodej s podporou jednotného dokumentačního procesu elektronické distribuce příslušné sady smluvních dokumentů vázaných k danému obchodnímu případu.

31.07.2014

Rejstřík veřejných zdravotnických zařízení (VZZ) vychází ze Zákona č. 245/2006 Sbírky ze dne 21.dubna 2006 o veřejných neziskových zdravotnických zařízení a o změně některých předpisů - hlava VII. "Rejstřík veřejných zdravotnických zařízení".

31.07.2014

Redakční systém je aplikace usnadňující vytváření, údržbu a správu obsahu firemních informací prezentujících na internetu a intranetu. Umožňuje udržet webové prezentace aktuální a přehledně strukturované.

31.07.2014

ANM je  sofistikovaný dohledový systém, který se primárně zaměřuje na sledování IT infrastruktury, nachází však své uplatnění všude tam, kde je třeba v průběhu času monitorovat správné fungování rozličných zařízení a služeb.

Systém vyhodnocuje klíčové parametry a správcům zasílá varování v případně hrozících nebo již nastalých problémů formou:

  • SMSky na WEB rozhraní a rozhraní GSM telefonu,
  • emailu ve standardu SMTP,
  • zápisu pomocí Web Services do jiné aplikace.

 

31.07.2014

Kontrola přístupu k síti pomocí aplikace NETMan je založena na principu NAC serveů (dále NAC z angl. „Network Access Control“), kdy aplikace omezuje přístup koncových ICT zařízení k počítačové síti jen pro povolené (registrované) koncové ICT zařízení.

Aplikace je určena zejména administrátorům a pracovníkům uživatelské ICT podpory.

31.07.2014

Microsoft Office SharePoint Server poskytuje jedinečnou a integrovanou platformu pro tvorbu a správu WEB aplikací.

Toto prostředí svojí robustností a flexibilitou je vhodné pro aplikaci libovolných typových řešení. Řešení mohou být rozsáhlá a realizovatelná pro organizace s velkým počtem uživatelů. Typizované nasazení je například:

  • celofiremní intranetové řešení,
  • extranetové aktivity podporující spolupráci s klienty a dodavateli,
  • internetové aplikace s integrováním částí extranetu.