Česky

Popis produktu Finanční Portál

jan.kubes, aktualizováno: 31.07.2014

Aplikace pro snadné, rychlé a průhledné financování vašich potřeb. Aplikace podporuje typy financování: Finanční leasing, Operativní pronájem a Splátkový prodej s podporou jednotného dokumentačního procesu elektronické distribuce příslušné sady smluvních dokumentů vázaných k danému obchodnímu případu.

Zaměření aplikace

Cílem aplikace je nabídnout uživatelům finančního portálu nástroj ke snížení administrativních nákladů na straně všech zainteresovaných smluvních stran (klienta, dodavatele a finanční společnosti). Automatizované generování dokumentů k obchodnímu případu standardizuje proces poptávky, nabídky, realizace a schválení produktů poskytovatelem finančních služeb a to přenesením nabídkového procesu do standardizovaného automatizovaného prostředí, včetně sledování stavu procesů a informování oprávněných osob formou e-mailu či SMS.

Úvodní strana.JPG

Stručný popis

Aplikace pomocí skupin oprávnění (rolí) umožňuje přístup pro klienta, dodavatele, pracovníka finanční společnosti, kreditního managera a administrátora.
Běžný uživatel se může do aplikace samostatně zaregistrovat. Aplikace nabízí informace o produktech, samostatnou realizaci návrhu obchodního případu či přehled o zrealizovaných obchodních případech a aktuální angažovanosti klienta. Portál umožňuje klientovi vybrat finanční produkt, který je charakterizován typem financování, konkrétní nabídkou ceníkových položek či omezeným rozsahem parametrů kalkulace financování. Tyto informace jsou dané šablonou financování, která je navázána na nabízený finanční produkt. Pro schválení obchodního případu je nutné poskytnout informace o klientovi, které se vkládají prostřednictvím modulu bonita. S tímto modulem pracuje kromě klienta a pracovníka finanční společnosti také kreditní manager. Kreditní manager schvaluje konkrétní podmínky financování (např. režim financování, výše úroku financování či rozsah dozajišťujících dokumentů).

 
Klient také může dodavatele požádat o přehodnocení nabídky cen předmětů financování vybraných v košíku obchodního případu formou poskytnutí slevy.

fp-prehodnoceni.jpg


 

O všech důležitých událostech jsou zainteresované osoby informovány prostřednictvím e-mailu či SMS.

Klient má k dispozici přehledové informace o navrhovaných či realizovaných obchodních případech. Každý obchodní případ u sebe má informaci o specifikaci předmětu financování, finančních parametrech případu, elektronické či naskenované (podepsané) dokumenty a evidenční údaje o dodaném zboží - inventární soupis zboží včetně sériového a inventárního čísla, uživatele a umístění zboží. Tyto inventární údaje lze seskupovat do funkčních celků (např. komponenty serveru seskupí do nadřazené položky server).

fp-zadavani-parametru1.jpg

 

 Intuitivní ovládání

Přesto, že je aplikace Finanční Portál rozsáhlá, což dokazuje i počet jednotlivých modulů:

  • finanční produkty, košík, kalkulátor, nabídky, finální nabídka, bonita, schvalovací proces, smlouvy, 
  • profil uživatele, helpdesk, administrace rolí, produktů, ceník.
Náš tým odborníků při realizaci kladl velký důraz na jednoduchost a uživatelskou přístupnost aplikace. Mnoho uživatelů jistě příjemně překvapí, že portál je maximálně snadný a pochopitelný pro uživatele.

 

fp-nabidka.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovládání portálu je velice příjemné, rychlé a neklade žádné vědomostní předpoklady na uživatele. Položka Help provede uživatele krok za krokem celým procesem.

Finanční Portál je vícejazyčný, je přednastaven pro rozlišování různých destinací, u kterých je možné rozlišit jak texty tak legislativní požadavky jednotlivých zemí.

fp-prepinani-jazyku.jpgUmožňuje tedy spojení datových základen do jedné a usnadňuje tak proces financování nadnárodním firmám a institucím.

Šetří Váš čas

Aplikace Finanční Portál je nástroj sloužící ke zrychlení, zprůhlednění a zefektivnění procesu od vytváření nabídky financování a nabídky dodavatele až po uzavření smlouvy. Aplikace šetří čas všem zainteresovaným stranám, umožňuje snadnou a hlavně rychlou komunikaci mezi dodavateli, financující společností a klientem.
Minimalizuje potřebu osobních jednání, která bývají často zdlouhavá a časově náročná.

Dostupnost Finančního Portálu je 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Garance kvality a správnosti

V aplikaci jsou zabudované kontrolní mechanizmy zajišťující úplnost a správnost procesu financování a chrání tak všechny zúčastněné strany obchodního případu před poškozením či porušením principu logiky uzavření obchodního případu.

Například zboží nelze dodávat dříve než je podepsána smlouva o financování.

Systémové požadavky

Aplikace je napsána v prostředí standard J2EE s použitím aplikačního serveru TOMCAT. Jako databáze je využitá platforma Oracle. Jako klient je využíván běžný interní prohlížeč např.:

  • Internet Explorer, 
  • Opera, 
  • FireFox, 
  • Maxthon.

 

Máte-li zájem o bližší informace, rádi Vám je poskytneme elektronickou formou nebo v rámci osobního setkání viz. záložka s kontaktními údaji.