Česky

Produkt NETMan

31.07.2014

Kontrola přístupu k síti pomocí aplikace NETMan je založena na principu NAC serveů (dále NAC z angl. „Network Access Control“), kdy aplikace omezuje přístup koncových ICT zařízení k počítačové síti jen pro povolené (registrované) koncové ICT zařízení.

Aplikace je určena zejména administrátorům a pracovníkům uživatelské ICT podpory.