Česky

Metodika ITIL – audit procesů IS/IT podle ITIL

jan.kubes, aktualizováno: 31.07.2014

Uplatnění ITIL je zdůrazněním významu procesního přístupu pro audit IS, který umožňuje definování základních IS/IT procesů, jejich náležitostí, vazeb, úrovní vyspělosti atd. Vzhledem k významu metodiky ITIL pro audit, je nutné se této metodice věnovat důkladně.

Proces pokračuje uvedením postupu zavádění ITIL, metrik procesů, dokumentací a hodnocením procesů. V souvislosti s výkladem auditu služeb je zdůrazněn význam SLA, jako nástroje vytváření rovnováhy mezi požadavky a náklady. Pokud auditor v průběhu auditu zjistí, že definování a metriky služeb nejsou kvalitní, může navrhnout realizaci projektu, jehož cílem by bylo definování služeb a jejich provázání s IT procesy podle ITIL. Uvádí etapy, které by měl projekt zahrnovat. Práce se nevyhýbá ani tématice řízení konfigurace, která souvisí s jedním z procesů metodiky ITIL. Tento proces poskytuje kontrolu nad infrastrukturou IT a všemi aktivy IT v organizaci. Pro úplnost ještě dodám, že autorka uvádí jako alternativu pro přístup k auditu IS tzv. "rizikovou analýzu".

ITIL (IT Infrastructure Library) představuje souhrn nejlepších praktik z oblasti řízení IT služeb. Dnes je mezinárodně uznávaným standardem pro řízení IT služeb. Knihovna ITIL je rozdělena do několika částí, zaměřených na specifickou oblast řízení IT služeb, které odpovídají klíčovým procesům v IT oddělení. Uvedené oblasti jsou pak popsány v jednotlivých oddílech.

Máte-li zájem o bližší informace, rádi Vám je poskytneme elektronickou formou nebo v rámci osobního setkání viz. záložka s kontaktními údaji.