Česky

Produkt NETMan

Aplikace NAC (Net Access Control) slouží pro kontrolu přístupu ICT prostředků do počítačové sítě na bázi principu kontroly MAC adresy ve spolupráci s ARP tabulkou aktivních síťových prvků. Vhodným nastavením politiky přístupu se dá zajistit:

  • omezení neoprávněného používání Vaší počítačové sítě,
  • zamezení zneužití přístupu k datům,
  • kontrola nad využíváním jednotlivých ICT prostředků.
Popis produktu NETMan
31.07.2014

Kontrola přístupu k síti pomocí aplikace NETMan je založena na principu NAC serveů (dále NAC z angl. „Network Access Control“), kdy aplikace omezuje přístup koncových ICT zařízení k počítačové síti jen pro povolené (registrované) koncové ICT zařízení.

Aplikace je určena zejména administrátorům a pracovníkům uživatelské ICT podpory.