Česky

Metodiky

V kategorii Metodiky nabízíme základní informace o používaných metodikách a jejich aplikací v rámci řešení našich projektů u klientů.

Metodika CoBIT
31.07.2014

Metodika CoBIT je nezávislá na platformě a umožňuje propojení cílů/rizik, požadavků na kontrolní systém a technologických rešení. Metodika se skládá ze sady dokumentů , které mají mezi sebou vazby, ale současně je možné je používat odděleně podle cíle účelu a uživatele (manažer, auditor, IT specialista). V případě CoBITu jde o:

Metodika ITIL – audit procesů IS/IT podle ITIL
31.07.2014

Uplatnění ITIL je zdůrazněním významu procesního přístupu pro audit IS, který umožňuje definování základních IS/IT procesů, jejich náležitostí, vazeb, úrovní vyspělosti atd. Vzhledem k významu metodiky ITIL pro audit, je nutné se této metodice věnovat důkladně.

Metodika řízení projektu PRINCE2
31.07.2014

Projektový tým naší společnosti pracuje kvalifikovaně a konzistentně, což nám umožnila jednotná metodika proškolení při řízení projektů dle metodiky PRINCE2®! Jednotlivé úkoly nevnímáme jako byrokratickou zátěž, ale efektivně plníme. Metodika  PRINCE2® zamezí efektivitě vzniku nekonzistencí a napomůže vnímání projektové metodiky jako systémového celku nezbytného pro efektivní fungování.