Česky
Nabízíme
Metodiky

Metodiky

V kategorii Metodiky nabízíme základní informace o používaných metodikách a jejich aplikací v rámci řešení našich projektů u klientů.

Metodika ITIL – audit procesů IS/IT podle ITIL

Uplatnění ITIL je zdůrazněním významu procesního přístupu pro audit IS, který umožňuje definování základních IS/IT procesů, jejich náležitostí, vazeb, úrovní vyspělosti atd. Vzhledem k významu metodiky ITIL pro audit, je nutné se této metodice věnovat důkladně.


Metodika řízení projektu PRINCE2

Projektový tým naší společnosti pracuje kvalifikovaně a konzistentně, což nám umožnila jednotná metodika proškolení při řízení projektů dle metodiky PRINCE2®! Jednotlivé úkoly nevnímáme jako byrokratickou zátěž, ale efektivně plníme. Metodika  PRINCE2® zamezí efektivitě vzniku nekonzistencí a napomůže vnímání projektové metodiky jako systémového celku nezbytného pro efektivní fungování.


Metodika řízení dokumentů

Pro efektivní průběh prací na projektu je důležité stanovit a dodržovat pravidla pro práci s různými typy dokumentů. Řízení práce s vybranými dokumenty je integrální součástí řízení projektu a je průběžně prováděno v průběhu celého jeho životního cyklu projektu.