Česky
Nabízíme
Bezpečnost

Bezpečnost

Metodika ITIL – audit procesů IS/IT podle ITIL

Uplatnění ITIL je zdůrazněním významu procesního přístupu pro audit IS, který umožňuje definování základních IS/IT procesů, jejich náležitostí, vazeb, úrovní vyspělosti atd. Vzhledem k významu metodiky ITIL pro audit, je nutné se této metodice věnovat důkladně.


Ochrana proti vnějšímu průniku

Pro zjištění reálného bezpečnostního rizika v počítačové síti naše společnost aplikuje penetrační testy. Penetrační testy navrhujeme na základě dlouholetých zkušeností s vývojem aplikačních firewallů a analýzy síťové komunikace. Vzhledem k charakteru datové komunikace rozdělujeme penetrační testy na interní, externí a sociotechnické. Pouze při komplexním penetračním testu lze odhalit všechna reálná bezpečnostní rizika. U tohoto komplexního testu se všechny typy testů navzájem prolínají.


Bezpečnost a rizika

V plánu bezpečnosti ICT Vám popíšeme a vydefinujeme bezpečnostní opatření, která je vhodné zavést do prostředí Vašeho IS. Množina bezpečnostních opatření vyplývá ze zjištěných bezpečnostních rizik IS ve Vaší společnosti.


Zabezpečení sítě

Naše společnost se specializuje na externí správu počítačových sítí včetně optimalizace nákladů na provoz informatiky, realizace připojení k internetu a zabezpečení (ochrana) počítačů a sítí. Zabezpečení sítě a ochrana počítače hraje v externí správě sítě důležitou roli.