Česky
Nabízíme
Projektové řízení

Projektové řízení

Rozpočty a dokumentace

Zajistíme komplexní přípravu projektů (administrativní přípravu, projektovou dokumentaci, rozpočty, prováděcí dokumentaci, zajištění subdodávek).


Metodika řízení projektu PRINCE2

Projektový tým naší společnosti pracuje kvalifikovaně a konzistentně, což nám umožnila jednotná metodika proškolení při řízení projektů dle metodiky PRINCE2®! Jednotlivé úkoly nevnímáme jako byrokratickou zátěž, ale efektivně plníme. Metodika  PRINCE2® zamezí efektivitě vzniku nekonzistencí a napomůže vnímání projektové metodiky jako systémového celku nezbytného pro efektivní fungování.


Metodika řízení dokumentů

Pro efektivní průběh prací na projektu je důležité stanovit a dodržovat pravidla pro práci s různými typy dokumentů. Řízení práce s vybranými dokumenty je integrální součástí řízení projektu a je průběžně prováděno v průběhu celého jeho životního cyklu projektu.