Česky
Nabízíme
Správa ICT

Správa ICT

Servery INTEL/AMD

Provádíme kompletní instalaci operačních systémů LINUX a MS WINDOWS a jsme schopni Vám poradit s výběrem vhodné hardwarové konfigurace nového serveru. Také zaškolíme vás a vaše zaměstnance v používání LINUXu či MS WINDOWS.


Prodej výpočetní techniky

Jsme připraveni nakonfigurovat většinu běžných komponent a PC sestav spolu se zajištěním odborné konzultace. Nenabízíme zde typové PC sestavy. Každá nabídka je totiž připravována individuálně tak, aby pokryla co nejlépe přání zákazníka. Neváhejte nás proto kontaktovat a my připravíme nabídku přesně pro Vás.


Telekomunikace

Zajišťujeme dodávky, instalaci, správu a údržbu telefonních ústředen a dalších telekomunikačních zařízení. 


Analýza bezpečnosti

V rámci zajištění bezpečnosti ICT prostředí Vám pomůžeme realizovat soustavu komplexních opatření, které povedou mimo jiné k tomu, aby vlastní služby ICT byly dostupnější a méně zranitelnější. Pro definici takovýchto opatření potřebujeme nejprve analyzovat stávající stav situace.


Internet/intranet/extranet

Navrhneme, vytvoříme a uvedeme do provozu softwarové řešení intranetu a extranetu ve Vaší společnosti. Řešení bude zahrnovat oblasti publikační, adresářové, alokační a aplikační. U řešení předpokládáme rozvoj do oblastí plánovacích, evidenčních a vizualizačních.

 


Rozpočty a dokumentace

Zajistíme komplexní přípravu projektů (administrativní přípravu, projektovou dokumentaci, rozpočty, prováděcí dokumentaci, zajištění subdodávek).


Technické standardy

Technický standard je skupina informací definující požadavky, která musí být minimálně splněna pro zajištění správné funkčnosti daného prostředku. Technický standard je vhodné definovat vždy na vybranou soustavu prostředků, které spolu tvoří logický funkční celek, který je často požadován účetním oddělením jako definice pro zúčtovací potřeby zákazníka.Poplatnost definice technického standardu vyplývá z logiky potřeb zákazníka.


Dohled a monitoring

Všem svým zákazníkům mající vlastní server, hosting, síť nebo prostě jen www stránky doporučujeme neustále monitorovat chod technologií. Z našich zkušeností vyplývá, že monitoring správného chodu služeb dnes není nadstandardem, ale nutností. Tato služba je určena pro všechny administrátory, správce sítí i obyčejné lidi mající své www stránky. Monitoring Vám pomůžeme udržet funkčnost Vašich služeb tím, že Vás včas upozorní na výpadek, tedy dříve než na to přijdou Vaši zákazníci, tak abyste mohli včas zasáhnout.


Desktop prostředí

Oblast celé ICT zahrnuje pracovní prostředí uživatele v jeho nejbližším okolí, tedy PC, notebooky, reprografickou a tiskovou techniku, osobní software, lokální síť atp. Nyní se budeme zabývat některými jednotlivými komponentami.


Mail prostředí

Z našich zkušeností je vhodné nasadit komplexní službu podporující skupinovou spolupráci na platformě MS Exchange 2010 Enterprise.


DMZ, FW, Poxy

Doporučujeme aby pro napojení vnitřní a vnější sítě sloužila soustava bezpečnostních prvků (zjednodušeně firewallů), které umožňují podporu pro vícenásobnou autentizace, garantované řízení přístupů pro VPN (vzdálený přístup umožňující plnohodnotné použití IT prostředků jako při lokálním umístění uživatele v rámci jeho standardního pracoviště) spojení.


Digitální archiv

Naše společnost nabízí digitalizaci archívu, který má zabezpečit vysokou dostupnost historických dokumentů potřebných k rozhodování pracovníků v reálném čase a široké alokaci (umožňuje průchod archivu pracovníkem z jiné části republiky).


Výhody IT outsourcingu

Outsourcing má bezesporu hned mnoho výhod pro vaši společnost.


Průzkum stavu ICT

Mnoho společností využívajících výpočetní techniku je vnitřně jaksi nespokojeno s jejím fungováním. Důvodů může být poměrně mnoho. Například neustálé poruchy pracovních stanic, výpadky síťového připojení nebo dostupnosti serveru, nefunkčnost elektronické pošty a internetového připojení, nepochopitelné zpomalování provozu na síti, nevyřešené problémy se zálohováním a archivací dat, antivirovou ochranou, nedostatečně nastavené restrikce vůči nepovolaným uživatelům či ohrožení informačního prostoru zvenčí, atd.


Počítačové sítě

Vzhledem k tomu, že počítačové sítě jsou v dnešní době více než nutností každé větší i menší pracovní skupiny, může Vám naše společnost poskytnout od návrhu, přes realizaci až po následnou správu všeho co si dnešní trh žádá jak v oblasti software tak i v oblasti hardware a to včetně poradenství v obou oblastech.


Správa sítě

Základem naší nabídky je celková správa informačního systému, avšak můžeme nabídnout i podporu pro speciální (podnikové) aplikace.


Správa serverů

Podle předem dohodnutého servisního kalendáře formou pravidelných servisních návštěv zajistíme provozu-schopnost Vašich počítačů a firemní sítě. V případě výpadku nebo jiných náhodilých stavů Vám bude náš specialista k dispozici a v případě potřeby ihned vyrazí k vám. Veškeré závady, které mají za následek nefunkčnost vaší počítačové sítě odstraňujeme bezodkladně - standardně nejpozději do konce následujícího pracovního dne. Po celou dobu trvání smlouvy je vám navíc k dispozici HOT-LINE - vyhrazené telefonní číslo, kde vám kdykoliv pomůžeme s řešením běžných provozních problémů. 


Ukládání, zálohování a obnova dat

Po konzultacích s uživateli stanovujeme společné postupy pro ukládání informací a souborů pro uživatele. Provádíme výběr vhodného způsobu zálohování dat a zálohování provádíme sami nebo nad ním provádíme dohled.


Centrální ukládání a zálohování dat

Doporučujeme administraci diskového prostoru, případně centrální zálohování různých platforem jediným nástrojem.


Bezobslužné zálohování dat

Nedílnou součástí dobré IT infrastruktury je bezpochyby zálohování. Nic není dokonalé a i váš počítač může mít poruchu či „vyhořet“. Není pak nic horšího než zjistit, že jste poslední zálohu dělali před rokem a všechna důležitá data pak jsou ztracena či v lepší formě založena v papírové podobě. Naše společnost Vám poradí se zálohovací politikou a pomůže určit co, do jaké míry, s jakou prioritou a jak často zálohovat.

 


Ochrana proti vnějšímu průniku

Pro zjištění reálného bezpečnostního rizika v počítačové síti naše společnost aplikuje penetrační testy. Penetrační testy navrhujeme na základě dlouholetých zkušeností s vývojem aplikačních firewallů a analýzy síťové komunikace. Vzhledem k charakteru datové komunikace rozdělujeme penetrační testy na interní, externí a sociotechnické. Pouze při komplexním penetračním testu lze odhalit všechna reálná bezpečnostní rizika. U tohoto komplexního testu se všechny typy testů navzájem prolínají.


Problematika Desktop prostředků

V problematice Desktop prostředků Vám můžeme dát cenné rady. Do této problematiky zjednodušeně zahrnujeme vše, s čím se potkává koncový uživatel na každodenní bázi. Jde zejména o prostředky typu PC, notebook, tiskárna, skener, kopírka, fax, drobné periferie (myš, klávesnice, stylus, tablet apod.), PDA, GSM apod.


Servery - technické standardy

Rádi bychom Vás zasvětili do problematiky Serverů kde je nutné zahrnout určitou specifičnost chování a potřeb při využívání klientem. Pokud se oprostíme od možnosti považovat lepší PC za server, je nutné zvažovat přístup k serverové problematice jako ke standardnímu PC, pokud se jedná o server založený na standardním CPU INTEL nebo AMD. Tyto servery nabízí celá řada renomovaných výrobců a lze mezi nimi najít společné znaky, které se dají částečně standardizovat. Pro ostatní výrobce CPU (např. SUN, IBM) je potřeba zvážit individuální přístup.


Infrastruktura

Aktivní prvky jsou vlastně serverové zařízení, které umožňují propojování jednotlivých IT prostředků prostřednictvím počítačové sítě. Podle toho, zda se jedná o síť lokální či rozsáhlou se někdy používá označení LAN a WAN. Doporučujeme rozdělit počítačovou síť na část vnitřní (vnitřní síť je plně pod správou zákazníka) a vnější (veřejná síť nebo neznámé prostředí - jedná se poskytnutí konektivity prostřednictvím dalšího subjektu či fenomenální síť Internet).