Česky
Nabízíme
Poradenství

Poradenství

Informační systémy

Naši konzultanti Vám mohou poskytnou vhodné informace při analýze, realizaci či změně nebo modernizaci již zavedeného IS (Informační Systém).

V této souvislosti automaticky zajišťujeme otázky bezpečnosti, spolehlivosti provozu, problematiku inovace IS a primárních technologií protřebných pro běh IS.

Základní naší vizí je pomoci klientům při řešení komplexní problematiky nasazení a vhodného provozu IS při zajištění v dnešní době stěžejních otázek současného světa ICT:

  • expertní analýza rizik,
  • bezpečnostní audit informačních technologií a počítačových sítí,
  • definice bezpečnostní politiky,
  • ochrana firemního Know-How.

SWOT analýzy

SWOT analýza je známá metoda, jak Vám můžeme pomoci při hledání silných a slabých stránek Vašeho problému či existujícícho řešení.

Nabízíme Vám profesionální a manažersky efektivní hodnotící techniku, která Vám dopomůže k efektivnímu rozhodování o danému problému či řešení.

Technika sama o sobě sice neumí definovat nové řešení, ale zajistí, aby problémy a jednotlivé situační stavy byly:

  • identifikované,
  • klasifikované,
  • zřetelné.

SWOT analýza zobrazuje situaci v rámci klíčových problémů a to Vám pomůže lépe vidět odpověď na nejvhodnější východisko z daného problému nebo řešení.


Bezpečnost a rizika

V plánu bezpečnosti ICT Vám popíšeme a vydefinujeme bezpečnostní opatření, která je vhodné zavést do prostředí Vašeho IS. Množina bezpečnostních opatření vyplývá ze zjištěných bezpečnostních rizik IS ve Vaší společnosti.


Outsourcing

Nabízíme Vám službu zajišťující kompletní servisní zákaznickou podporu v oblasti výpočetní techniky, kancelářské techniky a počítačových sítí formou komplexní údržby nebo formou smluvních servisních zásahů ve vaší firmě.


Konzultační služby

Na základě našich dlouholetých zkušeností nabízíme již ve fázi výběru informačního systému rozsáhlý systém podpory jehož cílem je nabídnout před definitivním výběrem IS potenciálnímu zákazníkovi:


Rozpočty a dokumentace

Zajistíme komplexní přípravu projektů (administrativní přípravu, projektovou dokumentaci, rozpočty, prováděcí dokumentaci, zajištění subdodávek).


Problematika Desktop prostředků

V problematice Desktop prostředků Vám můžeme dát cenné rady. Do této problematiky zjednodušeně zahrnujeme vše, s čím se potkává koncový uživatel na každodenní bázi. Jde zejména o prostředky typu PC, notebook, tiskárna, skener, kopírka, fax, drobné periferie (myš, klávesnice, stylus, tablet apod.), PDA, GSM apod.


Informační systémy - technické standardy

Pro potřeby Informačních systémů Vám nadefinujeme příslušné technické standardy, které jsou ještě důležitější než v případě pořízení HW. Protože se často jedná o dodávky na míru šitých řešení, o to důležitější je obecné technické zadání. Bohužel právě v této oblasti nemá většina firem předchozí srovnatelnou zkušenost a nemůže se poučit z předchozích výsledků dodavatele.

 


Školení - eLearning

Mnoho problémových situací při provozu informačního systému vzniká nedostatečnou znalostí obsluhy a funkcionality uživateli. Aby bylo možno tyto problémy minimalizovat, je součástí naší správy informačních technologií školení uživatelů. Tato školení mohou pokrývat jak práci s běžnými kancelářskými programy, tak i obsluhu konkrétních aplikací vnitropodnikového systému, jehož prostředí jsme schopni na naší učebně nasimulovat.
Pro co nejrychlejší zvládnutí všech možností informačního systému a jeho efektivní a profesionální využívání nabízíme ucelený systém školení.


Srovnání s trhem

Naše firma nabízí srovnání s trhem (tzv. Benchmarking). Benchmarking může mít na Vaší společnost mimořádný dopad. Boří zaběhlá paradigmata, pomáhá udržovat se ve stavu připravenosti k akci a poskytuje modely směřující ke znamenitosti (excelenci). Záměrem našeho benchmarkingu je stanovit cíle pro to, aby Vaše společnost mohla nastartovat realistický proces zlepšování a aby porozuměla změnám, které jsou k takovému zlepšování nutné. Konečné důsledky benchmarkingu se pak mohou odrazit např.:


Poradenství

Naši odborníci Vám mohou poskytnou konzultace při realizaci či změně a modernizaci již zavedeného IS. Zajišťujeme bezpečnost, spolehlivost a inovování IS a technologií. Základní vizí je pomoci klientům nejen s bezpečnostními audity informačních technologií a sítí, ale také s expertní analýzou rizik a zavedením bezpečností politiky k ochraně firemního know how.


Počítačové sítě

Vzhledem k tomu, že počítačové sítě jsou v dnešní době více než nutností každé větší i menší pracovní skupiny, může Vám naše společnost poskytnout od návrhu, přes realizaci až po následnou správu všeho co si dnešní trh žádá jak v oblasti software tak i v oblasti hardware a to včetně poradenství v obou oblastech.


Internetové aplikace

Naše společnost Vám poskytne vysoce kvalitní a ověřené internetové aplikace a provede jejich integraci do běžného chodu Vaší společnosti.


Intranetová aplikace

Vytváříme intranetové prezentace včetně návrhu jejich struktury, grafického zpracování a jejich následné implementace.


Servery - technické standardy

Rádi bychom Vás zasvětili do problematiky Serverů kde je nutné zahrnout určitou specifičnost chování a potřeb při využívání klientem. Pokud se oprostíme od možnosti považovat lepší PC za server, je nutné zvažovat přístup k serverové problematice jako ke standardnímu PC, pokud se jedná o server založený na standardním CPU INTEL nebo AMD. Tyto servery nabízí celá řada renomovaných výrobců a lze mezi nimi najít společné znaky, které se dají částečně standardizovat. Pro ostatní výrobce CPU (např. SUN, IBM) je potřeba zvážit individuální přístup.


Infrastruktura

Aktivní prvky jsou vlastně serverové zařízení, které umožňují propojování jednotlivých IT prostředků prostřednictvím počítačové sítě. Podle toho, zda se jedná o síť lokální či rozsáhlou se někdy používá označení LAN a WAN. Doporučujeme rozdělit počítačovou síť na část vnitřní (vnitřní síť je plně pod správou zákazníka) a vnější (veřejná síť nebo neznámé prostředí - jedná se poskytnutí konektivity prostřednictvím dalšího subjektu či fenomenální síť Internet).