Česky
Nabízíme
Ochrana dat

Ochrana dat

Centrální ukládání a zálohování dat

Doporučujeme administraci diskového prostoru, případně centrální zálohování různých platforem jediným nástrojem.


Analýza bezpečnosti

V rámci zajištění bezpečnosti ICT prostředí Vám pomůžeme realizovat soustavu komplexních opatření, které povedou mimo jiné k tomu, aby vlastní služby ICT byly dostupnější a méně zranitelnější. Pro definici takovýchto opatření potřebujeme nejprve analyzovat stávající stav situace.


Bezobslužné zálohování dat

Nedílnou součástí dobré IT infrastruktury je bezpochyby zálohování. Nic není dokonalé a i váš počítač může mít poruchu či „vyhořet“. Není pak nic horšího než zjistit, že jste poslední zálohu dělali před rokem a všechna důležitá data pak jsou ztracena či v lepší formě založena v papírové podobě. Naše společnost Vám poradí se zálohovací politikou a pomůže určit co, do jaké míry, s jakou prioritou a jak často zálohovat.

 


Ukládání, zálohování a obnova dat

Po konzultacích s uživateli stanovujeme společné postupy pro ukládání informací a souborů pro uživatele. Provádíme výběr vhodného způsobu zálohování dat a zálohování provádíme sami nebo nad ním provádíme dohled.


Ochrana proti vnějšímu průniku

Pro zjištění reálného bezpečnostního rizika v počítačové síti naše společnost aplikuje penetrační testy. Penetrační testy navrhujeme na základě dlouholetých zkušeností s vývojem aplikačních firewallů a analýzy síťové komunikace. Vzhledem k charakteru datové komunikace rozdělujeme penetrační testy na interní, externí a sociotechnické. Pouze při komplexním penetračním testu lze odhalit všechna reálná bezpečnostní rizika. U tohoto komplexního testu se všechny typy testů navzájem prolínají.