Česky
Nabízíme
Standardy

Standardy

Informační systémy - nákupní standardy

Pořízení informačních systémů není triviální záležitost. Přestože zadání bývá často detailní, často s sebou nese chyby, které se nepodařilo zákazníkovi správně vyspecifikovat. Proto naše společnost postupuje dle následujících bodů:


Nákupní standardy - desktop, servery atd.

Při definici technického standardu, který slouží jako zadání pro naplnění nákupního standardu, uvažujeme v kategoriích zmíněných v technických standardech desktop prostředků .


Technické standardy

Technický standard je skupina informací definující požadavky, která musí být minimálně splněna pro zajištění správné funkčnosti daného prostředku. Technický standard je vhodné definovat vždy na vybranou soustavu prostředků, které spolu tvoří logický funkční celek, který je často požadován účetním oddělením jako definice pro zúčtovací potřeby zákazníka.Poplatnost definice technického standardu vyplývá z logiky potřeb zákazníka.


Problematika Desktop prostředků

V problematice Desktop prostředků Vám můžeme dát cenné rady. Do této problematiky zjednodušeně zahrnujeme vše, s čím se potkává koncový uživatel na každodenní bázi. Jde zejména o prostředky typu PC, notebook, tiskárna, skener, kopírka, fax, drobné periferie (myš, klávesnice, stylus, tablet apod.), PDA, GSM apod.


Informační systémy - technické standardy

Pro potřeby Informačních systémů Vám nadefinujeme příslušné technické standardy, které jsou ještě důležitější než v případě pořízení HW. Protože se často jedná o dodávky na míru šitých řešení, o to důležitější je obecné technické zadání. Bohužel právě v této oblasti nemá většina firem předchozí srovnatelnou zkušenost a nemůže se poučit z předchozích výsledků dodavatele.