Česky

Ochrana dat

Bezpečnost a rizika
31.07.2014

V plánu bezpečnosti ICT Vám popíšeme a vydefinujeme bezpečnostní opatření, která je vhodné zavést do prostředí Vašeho IS. Množina bezpečnostních opatření vyplývá ze zjištěných bezpečnostních rizik IS ve Vaší společnosti.

Centrální ukládání a zálohování dat
31.07.2014

Doporučujeme administraci diskového prostoru, případně centrální zálohování různých platforem jediným nástrojem.

Analýza bezpečnosti
03.07.2015

V rámci zajištění bezpečnosti ICT prostředí Vám pomůžeme realizovat soustavu komplexních opatření, které povedou mimo jiné k tomu, aby vlastní služby ICT byly dostupnější a méně zranitelnější. Pro definici takovýchto opatření potřebujeme nejprve analyzovat stávající stav situace.