Česky

Produkt HelpDesk

Aplikace helpDesk spadá do kategorie produktů Incident Management, kdy jednoduchým způsobem jsou zadávány požadavky na plnění, ty jsou následně zařazeny do příslušné kategorie požadavků.

Následně dochází k verifikaci požadavku a jeho přidělení, probíhá řešení požadavku spolu s dodatečným upřesněním požadavku a případným rozdělením požadavku na více zavíslých či nezávislých požadavků.

Následné vyřešení požadavku a jeho akceptace či reklamace je v závislosti na struktuře požadavků automatizována či individuálně schvalována. To vše probíhá za podpory notifiikační podpory formou SMS a SMTP (emailu).

Popis produktu HelpDesk
31.07.2014

V rámci zpracování informací a komplexnosti potřeb ve Vaší společnosti si Vám dovolujeme nabídnout řešení požadavkového systému zvaného HelpDesk pro možnost dokumentovaného procesu záznamu požadavků jednotlivých kategorií činností umožňující reagovat neprodleně na související zjištění.