Česky

Produkty

V této části WEB stránek naleznete vše o námi nabízených aplikacích. Doufáme, že Vás některé aplikace svým obsahem a tématem použití zaujmou.

Popis produktu HelpDesk
31.07.2014

V rámci zpracování informací a komplexnosti potřeb ve Vaší společnosti si Vám dovolujeme nabídnout řešení požadavkového systému zvaného HelpDesk pro možnost dokumentovaného procesu záznamu požadavků jednotlivých kategorií činností umožňující reagovat neprodleně na související zjištění.

Popis produktu Finanční Portál
31.07.2014

Aplikace pro snadné, rychlé a průhledné financování vašich potřeb. Aplikace podporuje typy financování: Finanční leasing, Operativní pronájem a Splátkový prodej s podporou jednotného dokumentačního procesu elektronické distribuce příslušné sady smluvních dokumentů vázaných k danému obchodnímu případu.

Popis produktu VZZ
31.07.2014

Rejstřík veřejných zdravotnických zařízení (VZZ) vychází ze Zákona č. 245/2006 Sbírky ze dne 21.dubna 2006 o veřejných neziskových zdravotnických zařízení a o změně některých předpisů - hlava VII. "Rejstřík veřejných zdravotnických zařízení".