Česky

Nakupování

Výběr dodavatele
31.07.2014

Mnoho firem si neuvědomuje důležitost investovat značné úsilí do první fáze výběru dodavatelů a proto Vám nabízíme pomoc při tomto výběru. Naší prioritou při výběru dodavatelů je v první fázi ohodnocení a ověření dodavatelské základny s cílem ujistit se, zda vybraní dodavatelé jsou schopni splnit Vaše očekávané cíle.

Nákupní standardy
31.07.2014

Při nákupu stanovujeme technický standard, který většinou umožní eliminovat vliv technického řešení konkrétního dodavatele a tím alespoň pro vyjednávání vytváří konkurenční prostředí, kde je hlavním rozhodujícím parametrem cena.

Elektronická aukce
31.07.2014

Prostřednictvím elektronické aukce nabízíme zákazníkům možnost realizace on-line výběrových řízení na dodávku libovolného zboží, vyhlášených „vyhlašovatelem“.