Česky

Projektové řízení

Vedení projektů
31.07.2014

Nabízíme služby specializovaného projektového manažera, který provádí, udržuje a koordinuje řízení existujících a nových kontraktů od koncepce až po dokončení. Zajišťuje vedení projektů a realizaci činnosti projektového dozoru, tvorbu metodik a postupů pro řízení vývoje softwaru a informační bezpečnosti. V relevantních oblastech realizujeme rovněž činnost technických expertů a konzultantů.

Rozpočty a dokumentace
31.07.2014

Zajistíme komplexní přípravu projektů (administrativní přípravu, projektovou dokumentaci, rozpočty, prováděcí dokumentaci, zajištění subdodávek).

Metodika řízení projektu PRINCE2
31.07.2014

Projektový tým naší společnosti pracuje kvalifikovaně a konzistentně, což nám umožnila jednotná metodika proškolení při řízení projektů dle metodiky PRINCE2®! Jednotlivé úkoly nevnímáme jako byrokratickou zátěž, ale efektivně plníme. Metodika  PRINCE2® zamezí efektivitě vzniku nekonzistencí a napomůže vnímání projektové metodiky jako systémového celku nezbytného pro efektivní fungování.