Česky

Intranet

Internet/intranet/extranet
31.07.2014

Navrhneme, vytvoříme a uvedeme do provozu softwarové řešení intranetu a extranetu ve Vaší společnosti. Řešení bude zahrnovat oblasti publikační, adresářové, alokační a aplikační. U řešení předpokládáme rozvoj do oblastí plánovacích, evidenčních a vizualizačních.