Česky

Internet/intranet/extranet

jan.kubes, aktualizováno: 31.07.2014

Navrhneme, vytvoříme a uvedeme do provozu softwarové řešení intranetu a extranetu ve Vaší společnosti. Řešení bude zahrnovat oblasti publikační, adresářové, alokační a aplikační. U řešení předpokládáme rozvoj do oblastí plánovacích, evidenčních a vizualizačních.

 

Za hlavní cíl si klademe dosáhnout snadné a efektivní informovanosti pracovníků Vaší společnosti i externích osob (fce. informační a publikační). Dále dosáhnout rychlé dostupnosti klíčových intranetových aplikací, dokumentů a reportů (fce aplikační a vizualizační) a ekonomického využívání zdrojů.

Námi vypracovaný projekt zahrnuje návrh koncepce, analýzu řešení, design aplikace, instalaci a konfiguraci, vizuální řešení, testy a školení obsluhy, a vlastní ostrý provoz plného řešení. Náplň jednotlivých fází pro Vaší představu je uvedena níže.

Námi provedená koncepce zahrnuje:

 • strategii pokrytí definovaných cílů
 • prověření souladu cílů projektu s celkovými cíli Vaší společnosti
 • funkční návrh rámcového obsahu projektu k naplnění cílů
 • koncepci řízení projektu
 • návrh integrace stávajících agend intranetu Vaší společnosti do projektu
 • návrh vhodných řešení pro předpokládané další uplatnění v rámci potřeb Vaší společnosti

Ve fázi analýzy vytváříme:

 • definice funkčních oblastí intranetu, extranetu
 • definice chování prostředí (přístup, procesní pravidla, struktura)
 • analýza navržených postupů realizace
 • vypracování plné zadávací dokumentace
 • analýza rizik projektu a kritických míst
 • definici testovacích procedur a implementačních procesů
 • proces dokumentace vývoje a implementace
 • proces řízení kvality a vedení projektu
 • stanovení harmonogramu termínů a odpovědností

U implementačních procesů se očekává:

 • plná dokumentovatelnost realizačního procesu
 • mechanismy řízené implementace v čase a zdrojích
 • užití procedur řízení kvality SW kódu
 • užití back-up procedur pro kritické postupy
 • dokumentace instalace a konfigurace
 • naplnění stávajícími aktuálními z intranetu a integrovaných aplikací (AD, Exchange)
 • vytvoření struktury grafických parametrů vnější podoby

Testování, školení, ostrý provoz

Naplníme a zdokumentujeme testovací procedury a proškolíme uživatele Vaší společnosti. Ve fázi ostrého provozu dochází k zahájení provozu.

Korekce

Provádíme sledování provozu a vyhodnocení zpětné vazby (technické i provozní) po domluvenou dobu. Na základě připomínek implementujeme do systému Vaše nové požadavky.

Máte-li zájem o bližší informace, rádi Vám je poskytneme elektronickou formou nebo v rámci osobního setkání viz. záložka s kontaktními údaji.