Česky
Nabízíme
Bezpečnost

Bezpečnost

Analýza bezpečnosti
03.07.2015

V rámci zajištění bezpečnosti ICT prostředí Vám pomůžeme realizovat soustavu komplexních opatření, které povedou mimo jiné k tomu, aby vlastní služby ICT byly dostupnější a méně zranitelnější. Pro definici takovýchto opatření potřebujeme nejprve analyzovat stávající stav situace.

Metodika ITIL – audit procesů IS/IT podle ITIL
31.07.2014

Uplatnění ITIL je zdůrazněním významu procesního přístupu pro audit IS, který umožňuje definování základních IS/IT procesů, jejich náležitostí, vazeb, úrovní vyspělosti atd. Vzhledem k významu metodiky ITIL pro audit, je nutné se této metodice věnovat důkladně.

Ochrana proti vnějšímu průniku
31.07.2014

Pro zjištění reálného bezpečnostního rizika v počítačové síti naše společnost aplikuje penetrační testy. Penetrační testy navrhujeme na základě dlouholetých zkušeností s vývojem aplikačních firewallů a analýzy síťové komunikace. Vzhledem k charakteru datové komunikace rozdělujeme penetrační testy na interní, externí a sociotechnické. Pouze při komplexním penetračním testu lze odhalit všechna reálná bezpečnostní rizika. U tohoto komplexního testu se všechny typy testů navzájem prolínají.