Česky

Produkt ANM

Aplikace ANM - Advanced Network Monitoring je řešení určené pro dohled a kontrolu stavu jednotlivých ICT prostředků, detekčních čidel a SW stavů, např.:

  • Stav ICT prostředku typu ICMP echo (ping), http služba, vytížení kapacity datové linky, zaplnění kacity pevného disku, teplota či rosný bod měřeného prostředí, jiné.
  • Stav SW automatizované zpracování formuláře s vyhodnocením výsledku zpracování, kontrola správné funkcionality dané funkce, dostupnost menu aplikace, apod.
  • detekční čidlo teploty, rosného bodu, vlhkosti, atmosférického tlaku, hluku, otevření dveří a oken, prašnosti, stavu osvětlení či jeho intenzity, stav EZS a EPS čidel a jiné obdobné měření enviromentálního prostředí.
Popis produktu ANM
31.07.2014

ANM je  sofistikovaný dohledový systém, který se primárně zaměřuje na sledování IT infrastruktury, nachází však své uplatnění všude tam, kde je třeba v průběhu času monitorovat správné fungování rozličných zařízení a služeb.

Systém vyhodnocuje klíčové parametry a správcům zasílá varování v případně hrozících nebo již nastalých problémů formou:

  • SMSky na WEB rozhraní a rozhraní GSM telefonu,
  • emailu ve standardu SMTP,
  • zápisu pomocí Web Services do jiné aplikace.