Česky

Popis produktu ANM

jan.kubes, aktualizováno: 31.07.2014

ANM je  sofistikovaný dohledový systém, který se primárně zaměřuje na sledování IT infrastruktury, nachází však své uplatnění všude tam, kde je třeba v průběhu času monitorovat správné fungování rozličných zařízení a služeb.

Systém vyhodnocuje klíčové parametry a správcům zasílá varování v případně hrozících nebo již nastalých problémů formou:

 • SMSky na WEB rozhraní a rozhraní GSM telefonu,
 • emailu ve standardu SMTP,
 • zápisu pomocí Web Services do jiné aplikace.

 

 

Stručný popis a filozofie

Dohledový systém ANM sleduje servery, pracovní stanice, síťové prvky a obecně libovolná zařízení a na nich běžící služby. Podle nastaveného plánu a předem určených parametrů určuje, v jakém stavu se daná sledovaná jednotka nachází.

Meze klíčové vlastnosti monitoringu patří níže uvedené oblasti nasazení:

 • Dohled, kontrola a sledování aktuálního stavu ICT zařízení na úrovni SNMP, ICMP (ping), http, NT++ klienta apod.
 • Dostupnost zařízení, služeb a funkcí jednotlivých SW aplikací.
 • Kontrola a stav vlastností ICT prostředků, např.:
  • Tiskárny - sleduje se stav toneru/papíru,
  • Router - sleduje se objem přenesených dat,
  • RAM/HDD - sleduje se využití kapacity paměti,
  • Detekční čidla - kouř, vlhkost, teplota, rosný bod, proudění vzduchu, prachové částice, hlučnost, otevření okna a dveří, aktivace EZS, EPS a PIR, apod.

2.jpg

 

 

 

Vizualizace je možná prostřednictvím WEBu (včetně tabulek a grafů), emailu, SMSky či zápis do HelpDeskové aplikace (přes WebServices).

Jestliže systém detekuje jakýkoliv problém, neprodleně informuje odpovědné pracovníky. Notifikace mohou být zasílány doslova libovolným komunikačním kanálem, nejčastěji se používá kombinace emailů a SMS zpráv, mohou být ale použity i WEBové služby a to vše prostřednictvím našeho dalšího produktu IME.

1.jpg

 

 

 

Systém umožňuje sledovat doslova jakýkoliv strojově měřitelný parametr, ať už se jedná o parametr hardwarový či softwarový. Tuto jedinečnou univerzálnost nabízí díky tomu, že pro něj lze na míru programovat dotazovací submoduly a lze k němu připojit rozšiřující měřící hardware.

Architektura systému

Klíčovou vlastností systému je jeho modulární charakter. Centrálním prvkem je komplexní plánovač, který řídí dotazování, sbírá odpovědi od sledovaných funkčních jednotek a optimalizuje celý provoz.

Vlastní monitorování provádí externí programové bloky, tzv. „pluginy“. Odpovědi z pluginů se sbírají, ukládají a vyhodnocují. Na základě zjištěných odchylek od normálního stavu jsou generovány varovné hlášky nebo prováděny definované automatické akce.

3.jpg

 

  

Na straně sledovaných zařízení je pro účely monitorování mnohdy možné využít již existujících protokolů a vlastností. Často lze jednoduše nasimulovat požadavek na danou službu. V takových případech není na sledovaném zařízení nic instalovat. Jindy lze využít některého ze standardních protokolů jako je SNMP nebo WMI, které mnohá zařízená mají implicitně zapnuté, nebo je na nich lze snadno aktivovat. Při sledování některých specifických parametrů však může být nutné vytvořit na míru nejen vlastní dotazovací plugin na straně ANM, ale i odpovídající „protipól“ běžící na sledovaném zařízení.

Aktivní vs. pasivní sledování

Systém ANM podporuje aktivní i pasivní monitoring. Aktivní varianta spočívá v tom, že dohled sám iniciuje komunikaci – pokládá dotaz a čeká na odpověď. V případě pasivního sledování se pak jednotlivá zařízení v předem určených časových intervalech systému hlásí sama.  Obě možnosti mají své výhody i svá úskalí. Mnohdy je ideálním řešením kombinace obou přístupů.

 

 

5.jpg

 

 

Uživatelské rozhraní

Součástí systému je pokročilé uživatelské rozhraní, které umožňuje plnohodnotnou obsluhu systému prostřednictvím internetového prohlížeče.

Toto rozhraní nabízí celou řadu pohledů na aktuální stav, poskytuje zobrazení nasbíraných dat ve formě přehledných grafů a tabulek, zároveň však umožňuje i plnohodnotnou konfiguraci a administraci systému. Díky tomu je ANM plně na platformě nezávislým systémem.

4.jpg

 

  Uživatelské rozhraní je vybaveno důmyslným systémem přístupových práv. Skupinám uživatelů je možné přidělit oprávnění pro jednotlivé akce a zpřístupnit či naopak znepřístupnit jim rozličné části aplikace na úrovni položek menu. Kromě toho je možné různým uživatelům zobrazovat vybraná zařízení a služby, což přispívá k efektivnímu využívání aplikace.

Aplikace ANM vhodně kombinuje textové a grafické prvky, aby všechny informace – a že jich je opravdu mnoho – d zobrazovala v co nejpraktičtější a nejpřehlednější formě. Součástí je i aktivní mapa celé sledované sítě, která umožňuje jediným pohledem ověřit, že vše pracuje tak, jak má.

Kapacita a škálovatelnost

Jeden ANM server zvládá sledovat  tisíce až desetitisíce služeb či zařízení současně. Když jsou vyčerpány výpočetní možnosti jednoho zařízení, je možné jednoduše přidat další ANM server a systém tak libovolně rozšiřovat do prakticky neomezeného rozsahu.

 6.jpg

 

Způsob realizace

Vzhledem ke komplexnosti celého systému jej dodáváme obvykle jako již hotový dohledový server – buďto dedikovaný nebo virtuální v prostředí VMware. Samozřejmostí je možnost poskytovat celý monitoring jako ASP službu.

Výhody ANM

 • Stabilita
 • Nízká síťová zátěž
 • Široké možnosti sledování
 • Komplexní parametrizace
 • Včasná notifikace problémů
 • Plnohodnotné webové rozhraní
 • Uchovávání historických dat
 • Nezávislost na platformě
 • Rozšiřitelnost vč. úprav „na míru“
 • Škálovatelnost

Systémové požadavky

Řešení na bázi dedikovaného serveru v základní variantě (zvládá řádově několik tisíc sledovaných služeb) vyžaduje:

 • 1U pozici v RACKu
 • UTP konektivitu 10/100/100 Mbit/s

V případě dodávky formou VMware virtualizace, je třeba uvažovat některou z platforem:

 • VMware Server 2.x
 • VMware ESXi či ESX
 • Xen

Nároky na diskový prostor, CPU a RAM závisí na rozsahu, typu a frekvenci sledování, době uchovávání historických dat, aj., typicky se jedná o jednotky až desítky GB.

Podrobnější informace

Zaujal Vás tento dohledový systém a chcete vědět více? Kontaktujte nás, rádi Vám zašleme bližší informace o aplikaci a její implementaci.

7.jpg

Máte-li zájem o bližší informace, rádi Vám je poskytneme elektronickou formou nebo v rámci osobního setkání viz. záložka s kontaktními údaji.