Česky

Produkt MOSS

Platforma MOSS (Microsoft Office SharePoint Server) slouží ke snadné prezentaci evidovaných informací s možností následné kontroly řízeného toku stavu těchto informací. To vše za předpokladu definice oprávnění přístupu k dílčím kategoriím inforamcí včetně  respektování fulltextového prohledávání.

Platforma MOSS nabízí variantní a interaktivní zpracování informací typu:

  • html stránka nebo xml data, externí odkaz URL,
  • úkol, kalendářová událost, kontakt, poznámky, složky, zástupci dalších aplikací,
  • knihovna dokumentů, libovolný seznam či formulář s vazbami na jiné řídící informace,
  • řízení přístupových práv, WorkFlow aktivity a hierarchické zobraní dle organizační struktury,
  • MS Office integrace (typicky Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Access, Project).
Popis produktu MOSS
31.07.2014

Microsoft Office SharePoint Server poskytuje jedinečnou a integrovanou platformu pro tvorbu a správu WEB aplikací.

Toto prostředí svojí robustností a flexibilitou je vhodné pro aplikaci libovolných typových řešení. Řešení mohou být rozsáhlá a realizovatelná pro organizace s velkým počtem uživatelů. Typizované nasazení je například:

  • celofiremní intranetové řešení,
  • extranetové aktivity podporující spolupráci s klienty a dodavateli,
  • internetové aplikace s integrováním částí extranetu.