Česky

Produkt IME

Aplikace IME (Interactive Message Exchange) slouží pro zprostředkování a automatizované zpracování komunikačních potřeb formou komunikačních kanálů SMS, SMTP (email) a WS (webové služby).

Základem aplikace je fronta informací s možností obousměrné cesty s tím, že uživatel si může na individuální úrovni definovat pravidla filtrování této fronty informací pomocí regulárních výrazů. Tím dochází k řízenému procesu jen vyžádané/potřebné komunikace. Jedním z vedlejších efektů této aplikace je uživatelské rozhraní pro interaktivní posílání SMS zpráv uživatelem v režimu SMS chatu z prostředí běžného PC.

Popis produktu IME
31.07.2014

Pro lepší a efektivní komunikaci je významné využívání interaktivní (obousměrné) komunikační platformy. Zajistí se tak optimalizace nákladů a času spojených se zpracováním a přenosem zpráv.

Aplikace IME nabízí komunikaci prostřednictvím:

  • webových služeb mezi aplikacemi,
  • emailů ve standardu SMTP,
  • SMS zpráv a to včetně automatizovaného zpracování příchozí zprávy a uživatelského rozhraní pro psaní zpráv.