Česky

Informační systémy - technické standardy

jan.kubes, aktualizováno: 31.07.2014

Pro potřeby Informačních systémů Vám nadefinujeme příslušné technické standardy, které jsou ještě důležitější než v případě pořízení HW. Protože se často jedná o dodávky na míru šitých řešení, o to důležitější je obecné technické zadání. Bohužel právě v této oblasti nemá většina firem předchozí srovnatelnou zkušenost a nemůže se poučit z předchozích výsledků dodavatele.

 

Specifikujeme zejména:

 • Max. dobu standardní reakce,
 • Požadovaný typ a verze databáze,
 • Požadovaný typ SW klienta,
 • Respektování technických a bezpečnostních standardů zákazníka,způsob a rozsah servisní podpory,
 • Požadované autorizační a autentizační metody včetně vazby na konkrétní technologie zákazníka,
  Apod.

Níže popsané vlastnosti se týkají jednotlivých etap výběru, definice, implementace a provozu Informačních systémů.Doporučujeme tyto vlastnosti vhodně podchytit v dobré zadávací dokumentaci výběrového řízení a také s právníkem zákazníka zvolit správnou podobu a min. obsah budoucího smluvního vztahu, který může být

Mezi důležité prvky věcného zadání patří zejména:

 1. Výčet funkcionalit aplikace,
 2. Definice tvaru a formátu výstupů/reportů z aplikace,
 3. Definice rozhraní, které jsou požadovány po aplikaci ve smyslu exportu/importu dat,
 4. Výčet všech požadovaných rolí, oprávnění a navázání na konkrétní zdroje zákazníka,
 5. Požadavky na bezpečnostní vlastnosti (případně architekturu) aplikace,
 6. Počet uživatelů současně pracujících s aplikací v jeden okamžik,
 7. Dodávka HW a SW pro provoz aplikace nebo definice min. požadavků na HW a SW pro provoz aplikace,apod.

Pro případ nejednoznačnosti a nedostatečné detailnosti zadání dochází k rozporu mezi věcným zadáním v rámci výběrového řízení a následnou snahou uzavřít případný rozsah smluvního plnění či rozpor mezi podepsanou smlouvou a vzniklou analýzou (dodavatel bude nárokovat úhradu za vícepráce).

Máte-li zájem o bližší informace, rádi Vám je poskytneme elektronickou formou nebo v rámci osobního setkání viz. záložka s kontaktními údaji.