Česky

Problematika Desktop prostředků

jan.kubes, aktualizováno: 31.07.2014

V problematice Desktop prostředků Vám můžeme dát cenné rady. Do této problematiky zjednodušeně zahrnujeme vše, s čím se potkává koncový uživatel na každodenní bázi. Jde zejména o prostředky typu PC, notebook, tiskárna, skener, kopírka, fax, drobné periferie (myš, klávesnice, stylus, tablet apod.), PDA, GSM apod.

Tyto prostředky doporučujeme členit pomocí tzv. technických standardů, ke kterým se následně přiřazují nákupním procesem nákupní standardy.

Životní cyklus

V rámci práce s jednotlivými prostředky je vhodné zvolit definici životních cyklů pro jednotlivé typy prostředků. Pro jednotlivé typy prostředků se definují různé délky životních cyklů na které se pak optimalizují technické a nákupní standardy. Často používané délky životních cyklů typizovaných technických standardů jsou určeny např. takto:

 • PC standard (PC, klávesnice, myš) 4 roky,
 • PC manager (PC, klávesnice, myš) 3 roky,
 • Monitor standard 4 roky
 • Monitor manager 5 let
 • Notebook 3 roky,
 • Tiskárna A4 3 roky,
 • Tiskárna A3 4 roky,
 • Multifunkce A4 3 roky,
 • PDA 2 roky,
 • GSM standard 2 roky,
 • GSM manager 1 rok,

Technický standard

Technický standard je vhodné definovat vždy na vybranou soustavu prostředků, které spolu tvoří logický funkční celek, který je často požadován účetním oddělením jako definice pro zúčtovací potřeby zákazníka.

Poplatnost definice technického standardu vyplývá z logiky potřeb zákazníka. Větší klienti (korporace) často trvají až na dvouleté platnosti standardu z důvodu minimalizace administrativy spojenými s přípravou a definování technických standardů. Mají koneckonců lepší vyjednávací sílu.

Na druhou stranu délka doby platnosti standardu omezuje variantnost výběru při realizaci nákupních standardů neboť ne každý dodavatel je schopen splnit požadovanou dobu dvouleté platnosti nákupního standardu a garantovat tak dodávky i za dva roky. Proto se často volí časové období platnosti standardu na dobu kratší, typicky na dobu 1 roku či jen půlroční platnost technického standardu.
Někdy dochází k delší platnosti technického standardu než nákupního standardu, s tím bývá ale spojena snaha redefinice technického standardu a tedy dochází ke zkrácení doby platnosti na kratší období.

HW

Vlastní problematika HW se v principu člení v rámci technické specifikace na část:

 • CPU definice typu a počtu procesorů,
 • CHIPSET typu chipsetu (informace pro členění např. základních desek),
 • RAM typ a velikost RAM (operační paměť, režim provozu – např. DUALMEMORYACCESS),
  • HDD typ, počet a velikost HDD (pevný disk, způsob požadovaného provozu - RAID),
  • VGA typ a počet grafických adaptérů (požadované rozlišení, refresh obrazovky, režim provozu, typy a počet výstupů/vstupů, požadavky na určité typy specifických operací),
   NET typ a počet síťových připojení,
 • FDD/CD/DVD/BLUE/ZIP (ROM/RAM/RW) počet a typ mechanik (včetně požadované rychlosti),
 • CASE technické provedení (např. provedení ve formátu minitower),
 • INTERFACE počet a typ požadovaných rozhraní (často určeno typem chipsetu),
 • POWER výkon napájecího zdroje či případné převodníky na jiný typ napájení (typicky u notebooků pro možnost napájení v autě či v destinacích s jinou napěťovou soustavou nízkého napětí).

SW

Problematika SW často svým zadáním představuje podklady pro činnosti popsané v HW. Mezi typické podklady zadání vyplývajíc ze SW patří:

 • Minimální požadavky na běh potřebných aplikací – tyto požadavky se logicky promítají do technické specifikace a dále do požadavků na před-instalaci,
 • Specifičnost instalace SW – tato skutečnost se projeví v definici před-instalačních požadavcích (mezi typické problémy spojené s před-instalačními mechanismy patří správné přiřazení aktivačního kódu SW u daného HW).

Služby

Z činností uvedených u HW a SW vyplývá, že předmětem dodávky zboží bývá často určitý rozsah služeb, které podporují správné a kvalitní využívání dodávky zákazníkem po celou dobu životního cyklu. Tento životní cyklus je pak nutný zohlednit v délce požadované záruční doby, v režimu a rozsahu instalačních, evidenčních či jiných služeb. Mezi typické služby patří:

 • Záruční podmínky – definice režimu délky a charakteru záruky včetně specifikace reakčních dob, garance do kdy bude opraveno/vyměněno, pravidel předání vadného a opraveného zboží (např. na straně servisní organizace, na straně zákazníka, zasláním spediční službou apod.), zajištění náhrady po dobu opravy atd.
 • Před-instalační požadavky – specifikace stavu dodávky zboží včetně určení převzetí a případného zapojení a instalaci na místě (tato problematika hodně závisí na rozsahu dodávek, četnosti dodávek a případné požadované součinnosti ze strany dodavatele) a to pro moment převzetí dodávky, tak i pro moment opravy či výměny dodávky v záruční i mimo-záruční době,
 • Způsob výměny/opravy v záruční době – specifikace odběru/předání tak, aby byly případně splněny před-instalační požadavky (je možné modifikovat ve vazbě na skutečnost, že např. ve třetím roce používání PC již není vhodné používat instalační set, který platil v okamžiku prvního dodání) doplněno o předávací protokol s výčtem všech činností/dodávek/seriových čísel/aktivačních kódů apod.,
  IV. Způsob výměny/opravy v mimo-záruční době – specifikace odběru/předání tak, aby byly případně splněny před-instalační požadavky (je nutné zohlednit zpoplatnění této služby, která již nebude součástí pořizovací ceny) doplněno o předávací protokol s výčtem všech činností/dodávek/seriových čísel/aktivačních kódů apod.,
 • Označení HW příslušnou instalací SW (typ, verze, evidenční číslo apod.)
 • Testování korektního chování nainstalovaného SW – sada typizovaných činností ověřující správnost fungování nainstalovaného SW (bývá součástí předávacího protokolu)
 • Zaevidování majetku – označení zboží pro potřeby inventarizace, přiřazení případného rozsahu nainstalovaného SW apod.

Máte-li zájem o bližší informace, rádi Vám je poskytneme elektronickou formou nebo v rámci osobního setkání viz. záložka s kontaktními údaji.