Česky

Nákupní standardy

jan.kubes, aktualizováno: 31.07.2014

Při nákupu stanovujeme technický standard, který většinou umožní eliminovat vliv technického řešení konkrétního dodavatele a tím alespoň pro vyjednávání vytváří konkurenční prostředí, kde je hlavním rozhodujícím parametrem cena.

Bez stanovení standardů nebudete schopni nakupovat metodou nákupních aukcí.
Aby šlo lépe specifikovat IT nákupní potřeby, předpokládáme, že pro vlastní definici nákupních potřeb vznikají definice technických standardů, ke kterým je následně výběrovým řízením přiřazen nákupní standard. Tento nákupní standard je využíván po dobu své platnosti (obvykle délky uzavřeného smluvního vztahu mezi zákazníkem a vítězným dodavatele).

Platnost a redefinice technického standardu záleží na oblasti, pro kterou je technický standard určen.
V minimální podobě technický standard vzniká definicí zadání pro výběrové řízení a tedy technický standard je stanoven účelově jen pro vlastní nákupní potřebu. Z toho také plyne, že platnost technického a nákupního standardu je pro tento případ stejná.

Máte-li zájem o bližší informace, rádi Vám je poskytneme elektronickou formou nebo v rámci osobního setkání viz. záložka s kontaktními údaji.