Česky

Technické standardy

jan.kubes, aktualizováno: 31.07.2014

Technický standard je skupina informací definující požadavky, která musí být minimálně splněna pro zajištění správné funkčnosti daného prostředku. Technický standard je vhodné definovat vždy na vybranou soustavu prostředků, které spolu tvoří logický funkční celek, který je často požadován účetním oddělením jako definice pro zúčtovací potřeby zákazníka.Poplatnost definice technického standardu vyplývá z logiky potřeb zákazníka.

Z našich zkušeností větší klienti (korporace) často trvají až na dvouleté platnosti standardu z důvodu minimalizace administrativy spojenými s přípravou a definování technických standardů. Mají koneckonců lepší vyjednávací sílu.

Na druhou stranu délka doby platnosti standardu omezuje variantnost výběru při realizaci nákupních standardů neboť ne každý dodavatel je schopen splnit požadovanou dobu dvouleté platnosti nákupního standardu a garantovat tak dodávky i za dva roky. Proto doporučujeme volit časové období platnosti standardu na dobu kratší, typicky na dobu 1 roku či jen půlroční platnost technického standardu.

Někdy dochází k delší platnosti technického standardu než nákupního standardu, s tím bývá ale spojena snaha redefinice technického standardu a tedy dochází ke zkrácení doby platnosti na kratší období.

Protože problematika nákupu IT prostředků a služeb je z principu věci hodně normalizovaná činnost, která je technicky determinována až na ten nejnižší detail potřeby, doporučujeme pro další posuzování členit IT prostředky a služby na tyto logické celky:

  1. Desktop prostředí – popis všech ICT prostředků (HW, SW, služby), prostě vše s čím pracuje uživatel na bázi každodenního kontaktu
  2. Servery – popis všech ICT prostředků serverového charakteru (HW, SW, služby), o existenci serverů má uživatel minimální znalosti, vnímá jen ukládání dat „kamsi“ na server
  3. Infrastruktura – popis jednotlivých Back-end systémů, se kterými se běžný uživatel pravidelně nesetkává, které jsou však důležité pro zajištění správné funkčnosti Desktop prostředí včetně serverů
  4. Informační systémy (IS) – popis jednotlivých typů informačních systémů včetně Extranetových oblastí.

Toto členění jsme zvolily s ohledem na praktické zkušenosti. Není však definitivní a v konkrétních případech může být samozřejmě doplněno o jiné důležité položky. Je nutné uvědomit si, že čím více budeme minimalizovat počet variant technických standardů, tím snazší a levnější bude správa desktopů včetně technické administrace. Z pohledu nákupu je vhodné zafixovat pořízení do nákupních kampaní ne častěji než 1x za 6 měsíců. Tím vytváříte tlak na systémovost, koncepci a plánovaní ve Vaší společnosti.

Máte-li zájem o bližší informace, rádi Vám je poskytneme elektronickou formou nebo v rámci osobního setkání viz. záložka s kontaktními údaji.