Česky

Možnosti financování

jan.kubes, aktualizováno: 31.07.2014

Nabízíme Vám zprostředkování více forem financování, které zajistí prosperitu vašeho podnikání a neodčerpání Vašich volných hotových finančních prostředků, které můžete například využít pro Vaše další projekty.

Zprostředkováváme a zajišťujeme tyto finanční služby:

 • Finanční leasing
 • Operativní leasing
 • Splátkový prodej
 • Rámcové financování

Ve spolupráci s renovovanými finančními společnostmi a bankovními domy jsme Vám schopni zajistit financování Vámi nakupované technologie. Každá leasingová společnost nabízí dlouhou řadu produktů, ze kterých je potřeba vybrat ten nejvhodnější. Rádi Vám v tom pomůžeme a pro Vaši představu představujeme ty nejběžnější.

Finanční leasing

Po dobu trvání leasingové smlouvy je technologie ve vlastnictví leasingového pronajímatele. Platíte splátky, které jsou daňově uznatelnými náklady. Po skončení leasingové smlouvy přechází technologie za symbolickou cenu do Vašeho majetku.

Určeno pro zákazníky, kteří chtějí technologii po uplynutí doby leasingu vlastnit, využít rozložených plateb v čase a daňových výhod.

Výhodou je relativně snadná možnost získání financování, využití daňových výhod finančního leasingu, výhodné platební podmínky, jednoduché plánování nákladů.

Operativní leasing

Technologie zůstává ve vlastnictví leasingové společnosti Platíte splátky, které jsou daňově uznatelnými náklady. Po skončení řádné doby financování máte možnost volby zda chcete v pronájmu technologie pokračovat formou prodloužení nebo zda produkty vrátíte pronajímateli a pořídíte si zcela novou technologii. Produkt je výhodný pro zákazníky, kteří nechtějí technologii vlastnit, ale jen používat.

Určeno pro zákazníky kteří chtějí technologii pouze používat a ne vlastnit. Po uplynutí doby leasingu chtějí technologii vyměnit za novou.

Výhodou je relativně snadná možnost získání financování, výhodné platební podmínky(zůstatková hodnota technologie), jednoduché plánování nákladů, možnost doplnit o další služby.

Prodloužení pronájmu

Nejste-li si například jisti, zda by délka vašeho pronájmu měla být tři nebo čtyři roky. Možnost Prodloužení pronájmu Vám umožňuje buď obvyklým způsobem vrátit veškeré zařízení po uplynutí 36 měsíců, nebo pronájem prodloužit o dalších 6 až 12 měsíců při výrazném snížení výše nájemného.

Splátkový prodej

Tento produkt umožňuje financovat formou postupného splácení technologie a ostatních služeb spojených s dodávkou. Technologie přechází ihned po předání do Vašeho majetku, který odepisujete stejně jako ostatní Váš vlastní majetek. Po dobu trvání smlouvy na splátkový prodej platíte splátky, které nejsou daňově uznatelnými náklady.

Rámcové financování

Tento produkt Vám umožní postupný nákup technologie za předem dohodnutých podmínek a má následující výhody:

 • předem známé podmínky financování pro dohodnuté období a zajištění dostatečného množství financí pro pořízení investic.
 • prostřednictvím tohoto produktu máte nárok na menší objem financování jednotlivé dílčí smlouvy, než je minimální objem transakce HPFS.
 • nemusíte neustále jednat o nových podmínkách, snižujete administrativu a šetříte čas.
 • možnost rozložení nákupu produktů v čase
 • plánovaná konsolidace dodávek produktů dle potřeb zákazníka
 • přizpůsobení placení dodávky HP Vašim konkrétním možnostem
 • zajištění inovace IT

Rámcové financování je vhodné zejména pro ty, kdo chtějí nákup technologie rozložit v čase za předem dohodnutých podmínek. V rámcové smlouvě se předem specifikují podmínky financování jako například minimální objem rámce, minimální objem jednotlivé dílčí smlouvy, doba financování a splácení, platební podmínky apod. Během doby trvání rámcové smlouvy zákazník uzavírá jednotlivé dílčí smlouvy tak, aby během roku odebral minimální stanovený objem.

Jako doplňkové služby k financování nabízíme:

Revize a elektrické kontroly

Inventarizaci majetku

Svoz a odprodej majetku na konci financování

Pojištění majetku po dobu financování

Máte-li zájem o bližší informace, rádi Vám je poskytneme elektronickou formou nebo v rámci osobního setkání viz. záložka s kontaktními údaji.