Česky

Naši klienti

jan.kubes, aktualizováno: 31.07.2014

Níže uvádíme seznam vybraných referencí naší společnosti, mezi které patří celkem desíty klientů jak z komerční sféry, tak ze státní správy a samosprávy.

 Název společnosti klienta  Obor činnosti klienta  Referenční projekt u klienta
VIKAM Praha, a.s. Výroba trapézových plechů
 • Správa ICT, Dodávky HW a SW, Návrh procesního modelu
JITONA, a.s. Výroba nábytku
 • Poradenství v oblasti Nákup a ICT
Dyckerhoff, s.r.o. Obchod se stavebninami
 • Správa ICT, Dodávky HW a SW
Incoma Group Poradenská skupina
 • Správa ICT, Dodávky HW a SW
OB Leasing, a.s. Leasingová společnost
 • Správa ICT, Dodávky HW a SW
OMNIMOTIO, a.s. Poradenská společnost
 • Správa ICT, Dodávky HW a SW
PFČP, a.s. Penzijní pojišťovna
 • Procesní poradenství, Podpora strategického rozhodování
PPF Group, a.s. Investiční skupina
 • Konzultace ICT, Podpora nakupování
AERO Vodochody, a.s. Letectví
 • Poradenství v nákupu
ŽOS Nymburk, a.s. Opravy kolejových vozidel
 • Podnikové podradenství, Strategie řízení podniku
SLOVENSKE ELEKTRARNE a.s. Energetika
 • Poradenství v nákupu
ŠKODA HOLDING a.s. Strojírenství a energetika
 • Konsolidace ICT, eŠKODA, Poradenství v nákupu, Aplikace HelpDesk, Aplikace KPI, Aplikace Obchodní kontakty, Implementace BAAN V, Intranet 
PVS a.s. Vodohospodářství
 • Aplikace HelpDesk, Aplikace IME
Min. Zdravotnictví ČR Státní správa
 • Konzultace ICT, Aplikace VZZ
ÚZSVM Státní správa
 • Aplikace HelpDesk, Aplikace NAC
Magistrát hl. m. Prahy Samospráva
 • Projekty opencard, Docházkový systém, Pražská Informační Služba
ČEZ a.s. Energetika
 • Konsolidace implementací SAP v dceřiných společnostech, Projektové řízení, SAP SRM
Finance Process s.r.o. Poradenství
 • Aplikace ANM - dohled ICT
Statutární město Karlovy Vary Samospráva
 • Technický dozor investora ICT projektů financovaných z EU
Zapakatel - Spojka Group a.s. Komerční služby
 • CRM řešení na bázi MS SharePoint

Na vyžádání je možné předat osobní reference, které potvrdí kvalitu a rozsah námi nabízeného řešení. V dosažených úspěších spatřujeme závazek pokračovat v budování svého renomé prostřednictvím vysoké odbornosti a profesionality přístupu, vynikající kvality nabízeného sortimentu a nadstandardních služeb zákazníkům. Naším cílem je dosáhnout maximální spokojenosti uživatele a vysoké úrovně poskytovaných služeb pomocí nejmodernějších technologií.

Máte-li zájem o bližší informace, rádi Vám je poskytneme elektronickou formou nebo v rámci osobního setkání viz. záložka s kontaktními údaji.