Česky

Významné projekty

jan.kubes, aktualizováno: 31.07.2014

Realizace zajímavých projektů svým obsahem a významem nás vede k tomu, abychom se s Vámi podělili o jejich základní referenční vlastnosti.

Níže jsou uvedeny významné referenční projekty, které svou povahou a rozsahem považujeme za nejvýznamější v rámci našich realizovaných aktvit.

Název projektu    Technický dozor investora - TDI
Jméno klienta    Staturní město Karlovy Vary (MMKV)
Období realizace    2012 - 2013
Finanční objem    do 2 mil. Kč
Popis aktivit   

Vlastní podpora projektového řízení probíhala dle interní metodiky projektového řízení společnosti ELSO s.r.o. založená na principech standardu PRINCE2. Toto projektové řízení bylo doplněno vlastním portálem pro projektové řízení založeném na platformě MS SharePoint.

Jednotlivé úkony v rámci projektu TDI byly automaticky zaznamenány do portálu projektového řízení, kdy tyto informace byly ihned k dispozici příslušným účastníkům daného projektu a to včetně adekvátní notifikace.

 

Název projektu    Dohledové systémy - koncepce
Jméno klienta    Magistrát hlavního města Praha (MHMP)
Období realizace    2011
Finanční objem    do 2 mil. Kč
Popis aktivit    V rámci nabídky řešení byly organizovaný dohledové systémy na bázi freewarových nástrojů NAGIOS a CENTREON spolu s vlastními Pluginy. Tím je umožněno sledování, vyhodnocování, informování a reagování na daný konkrétní stav ICT prostředku, běžící služby či funkce SW, environmentální parametry (teplota, prach, hluk, vlhkost, rosný bod, rychlost proudění vzduchu apod.) nebo stavy EZS a EPS systémů.

 

Název projektu    Portál CRAB
Jméno klienta    Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)
Období realizace    2011
Finanční objem    cca 3,5 mil. Kč
Popis aktivit    Pro potřeby prezentace informací o majetku státu byl vytvořen WEB portál pro řízený způsob prezentace informací o dostupném státním majektu. Dále byly implementovány prvky CMS do prostředí MS SharePoint, které umožní vnitřním uživatelům úřadu efektivně a jednoduše publikovat požavané informace o majetku. Dále byly vytvořeny proprietární mechanismy pro bezpečné vystavení intranetových aplikací do vnějšího prostředí s využitím principů ADFS, reverse Proxy a správy AD účtů pro vícečetnou administraci uživatelů jednotlivých organizací se státní a veřejné správy využívající Portál CRAB.

 

Název projektu    Dohledový systém ANM
Jméno klienta    Finance Process s.r.o.
Období realizace    2009 - 2010
Finanční objem    do 2 mil. Kč
Popis aktivit    V rámci komplexity řešení byl nasazen dohledový systém na bázi freewarových nástrojů NAGIOS a CENTREON spolu s vlastními Pluginy. Tím je umožněno sledování, vyhodnocování, informování a reagování (možnost ad-hoc reakce administrátora) na daný konkrétní stav ICT prostředku, běžící služby či funkce SW, environmentální parametry (teplota, prach, hluk, vlhkost, rosný bod, rychlost proudění vzduchu apod.) nebo stavy EZS a EPS systémů.

 

Název projektu    Podpora správy financování
Jméno klienta    Hewlett-Packard Financial Services (HPFS)
Období realizace    2007 - 2010
Finanční objem    cca 7 mil. Kč
Popis aktivit   

Byly realizovány aktivity spojené s Outsourcingem procesů pro správu leasingových smluv (end  to end). Byl automatizovány, evidovány a systematizovány tyto procesy:

  • Nabídky a evidence obchodních případů,
  • Kalkulace a definice zůstatkových hodnot včetně zatřiďování majetku,
  • Generování smlovní dokumentace včetně obchodních a pojistných podmínek,
  • Správa a evidence financovaného majetku (Asset management),
  • Organizace a výkaznictví financovaného majektu a uzavřených smluv,
  • Správa předčasného ukončení, prodloužení financování a pojistných událostí.

 

Název projektu    Multiprojekt opencard
Jméno klienta    Magistrát hlavního města Praha (MHMP)
Období realizace    2007-2009
Finanční objem    cca 3,5 mil. Kč
Popis aktivit    Bylo realizováno projektové řízení na bázi standardů PRINCE 2. V rámci řešení problematiky jednotlivých projektů byly navrhovány principy, standardy a formy řešení dílčích projektů opencard včetně otázek provozu, prezentace, marketingu a bezpečnosti nasazení.

 

Název projektu    Konsolidace ERP SAP
Jméno klienta    ČEZ
Období realizace    2009
Finanční objem    do 1,5 mil. Kč
Popis aktivit    Bylo realizováno projektové řízení na bázi standardů PRINCE 2. V rámci řešení problematiky konsolidace jednotlivých instalací byl definován nový MASTER ERP, který pak byl klonován pro jednotlivé dceřiné společnosti skupiny ČEZ.

 

Název projektu    Konsolidace ICT
Jméno klienta    ŠKODA HOLDING
Období realizace    2001 - 2004
Finanční objem    cca 7 mil. Kč
Popis aktivit    Bylo realizováno projektové řízení na bázi standardů PRINCE 2. V rámci řešení problematiky byla řešena konsolidace ICT, projekt eŠKODA, Poradenství v nákupu, Aplikace HelpDesk, Aplikace KPI, Aplikace Obchodní kontakty, Implementace BAAN V, Intranet ŠKODA.

Máte-li zájem o bližší informace, rádi Vám je poskytneme elektronickou formou nebo v rámci osobního setkání viz. záložka s kontaktními údaji.